Home » Dla uczniów » Pomagamy

Pomagamy

ZŁOTÓWKA DLA BRAZYLII

Akcja „Złotówka dla Brazylii” to cykliczne działania prowadzone na terenie naszej szkoły od grudnia 2018 r. Celem akcji jest wsparcie jednego z przedszkoli działającego w Brazylii w którym pracuje siostra Natana. Zbiórkom pieniędzy towarzyszą ciekawe konkursy oraz spotkania całej społeczności szkolnej, podczas których uczniowie mają możliwość integracji i dobrej zabawy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GÓRA GROSZA

Od 2001 r. na przełomie listopada i grudnia  uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły nigdy  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

W roku szkolnym 2018/2019  zebraliśmy  1 168 zł 15 groszy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcji „ Gwiazdka dla zwierzaka” organizowanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Koordynatorką tej akcji na terenie szkoły jest pani Agnieszka Młynarska.  Nasi uczniowie każdego roku przekonują nas, że mają wielkie serca. Corocznie przekazujemy do schroniska kilkadziesiąt kilogramów karmy oraz wiele kołder, koców i zabawek.

podziękowanie