Home » Nasza szkoła » Projekty edukacyjne. » „Szkoła w ruchu” » Wychowanie fizyczne zajęcia klasowo-lekcyjne

Wychowanie fizyczne zajęcia klasowo-lekcyjne

Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego w kl. III

Temat: Kształtowanie zwinności i równowagi w ćwiczeniach na torze przeszkód.

Cele szczegółowe lekcji:

U: Uczeń potrafi wykonać ćwiczenia na przyrządach zamocowanych powyżej podłoża.

S: Kształtowanie zwinności i równowagi.

W:  Uczeń wie, że ćwiczenia ruchowe są konieczne dla prawidłowego rozwoju.

P:  Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Współpracuje ze współćwiczącym  podczas ćwiczeń w parach.

Sprzęt: drabina wąska, drabina z naprzemiennymi szczeblami, drabinki dwuspadowe (4), równoważnia, zjeżdżalnia (2), materace (8), lina, 2 skrzynie ( 4 części), laski gimnastyczne (6), pachołki (12), drążki gimnastyczne (2), taśmy Thera-Band (2), ,,skaczące planety” (2), trójkąt wielofunkcyjny, piłeczki gumowe (10), deskorolka (2).

Warunki prowadzenia lekcji:

Miejsce: sala gimnastyczna

Liczba ćwiczących: 20,

Czas ćwiczeń: 45 minut

Przebieg zajęć:

Cześć wstępna:

1.    Czynności organizacyjno – porządkowe. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji i celów.

2.    Zabawa ożywiająca : ,,Berek most”. Dzieci biegają w rozsypce po całej sali, dwóch wyznaczonych berków goni uciekające dzieci. Złapane dziecko ma za zadanie wykonać ,,most” czyli podpór leżąc przodem z wysoko uniesionymi biodrami z zachowaniem prostych NN i prostych pleców. Pozostałe dzieci mogą wybawiać jeśli przeczołgają się pod ,,mostem”.

3.    Ćwiczenia oddechowe. Marsz w rozsypce RR w górę, wspięcie na palce wdech nosem, RR w dół marsz na całych stopach wydech ustami.

Ćwiczenia w parach. Dobór celowy według wysokości i masy ciała

4.    Ćwiczenia RR i tułowia w płaszczyźnie strzałkowej w przód. PW: w parach przodem do siebie na odległość ramion, ręce oparte na barkach współćwiczącego. Ruch: Opad tułowia w przód  (6x) -powrót do PW.

5.    Ćwiczenia NN. PW: współćwiczący stoją przodem siebie z chwytem za RR.Ruch: naprzemienne wykonywanie przysiadów (6x).

6.    Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie czołowej. PW: Stojąc tyłem do partnera plecy proste, RR złączone w bok.Ruch: Skłony boczne (8x).

7.    Ćwiczenia równoważne. PW: Stojąc przodem do partnera z chwytem za ręce. Ruch: ,,jaskółka”, wznos jednej nogi w tył z wytrzymaniem licząc do 6. Powrót do PW i powtórzyć ze zmianą unoszonej nogi.

8.    Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej w tył. PW: Leżenie przodem w parach naprzeciwko siebie.Ruch: 2 razy rytmicznie klaszczemy w dłonie z tyłu za plecami, 2 razy uderzamy o podłogę RR w bok, 2 razy klaszczemy razem ze współćwiczącym – ramiona w przód, całość powtarzamy 4 razy.

9.    Ćwiczenia mięsni brzucha. PW: Leżenie tyłem, stopy oparte o stopy partnera.Ruch: ,,rowerek” (10x).

10.  Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie złożonej. PW: Stojąc przodem do partnera z chwytem za ręce.

Ruch: Obroty (2x) w jednym kierunku i (2x) w drugim kierunku.

11.  Ćwiczenia RR z oporem. PW: Stanie w małym rozkroku, naprzeciw siebie z chwytem za ręce. Ruch: Próba przepchnięcia współćwiczącego o jeden krok do tyłu (zachować bezpieczną odległość od ściany i inny ćwiczących) (4x).

12.  Ćwiczenia w podskokach. ,,Animator ruchu” jeden ćwiczący wykonuje różne podskoki w miejscu, w ruchu, jednonóż, obunóż, nisko, wysoko, z obrotem, a współćwiczący naśladuje a następnie zmiana ról (2x).

Część główna

Tor przeszkód

1.      Przygotowanie przyborów i przyrządów wraz z uczniami. 

2.      Pokaz i objaśnienie sposobu pokonywania kolejnych zadań ruchowych.

3.      Omówienie organizacji pokonywania toru.

Opis toru:

1.      Wyjście po wąskiej drabinie zaczepionej na drabince dwuspadowej.

2.      Ślizg w leżeniu przodem na poziomo zaczepionej zjeżdżalni.

3.      Przejście po równoważni, RR w bok.

4.      Wyjście po drabince z naprzemiennymi szczeblami do góry i przejście na drabinkę dwuspadową połączoną ze zjeżdżalnią.

5.      Zjazd w pozycji siedzącej ze zjeżdżalni.

6.      PW: Stojąc w małym rozkroku na środku taśmy Thera-Band z chwytem rękami za końce taśmy.

Ruch: Wznos prostych rąk bokiem w górę z zachowaniem prawidłowej postawy ciała.

7.      PW: Stojąc w małym rozkroku, RR w pionowym skurczu trzymają taśmę Thera-Band z tyłu na wysokości barków.

Ruch: Wyprost RR w bok, powrót do PW.

8.      PW: Stanie na ,,skaczącej planecie”, 

Ruch: swobodne podskoki na przyrządzie z utrzymaniem równowagi.

9.      Wyjście na skrzynię (4 częściową), chwyt za linę zaczepioną na suficie ,,Przeprawa nad przepaścią” – przedostanie się ruchem wahadłowym na drugą skrzynię ( 4 częściową) – asekuracja nauczyciela.

10.  PW: Leżenie przodem.

Ruch: Czołganie się po materacach pod laskami gimnastycznymi zamocowanymi w otworach rozstawionych pachołków.

11.  PW: Zwis czynny na drążku gimnastycznym.

Ruch: NN wykonują ,,rowerek” w powietrzu, bezpieczny zeskok na materac na nogi ugięte.

12.  Rzuty piłeczkami do celu (trójkąt wielofunkcyjny).

13.  Skoki na piłce do skakania.

14.  Jazda na deskorolce w leżeniu przodem do wyznaczonego miejsca, odpychając się RR od podłogi.

Pokonywanie toru strumieniem (18 minut).

Porządkowanie i odłożenie na miejsce przyborów i przyrządów.

Część końcowa:

1.      Zabawa uspokajająca i korekcyjna ,,Alfabet”. PW: Siad skrzyżny skorygowany w rozsypce w parach, jeden za drugim. Siedzący z tyłu pisze palcem na plecach współćwiczącego wyraz trzy literowy lub liczbę trzy cyfrową. Współćwiczący próbuje odgadnąć co napisała druga osoba, następnie zmiana ról.

2.  Moment organizacyjno – porządkowy. Zbiórka, omówienie lekcji. Zachęcenie do aktywności ruchowej poza szkołą. Pożegnanie.

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Scenariusz zajęć – zabawy na sankach  w terenie płaskim

 

Cele:

 U: Uczeń potrafi dobrać ubiór do warunków atmosferycznych, w których przebiegają zajęcia.

 S: Koordynacja wzrokowo ruchowa, celność,

 W: Uczeń, wie jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu do zabaw na śniegu.

 P: Uczeń potrafi odpowiedzialnie współpracować w grupie.

Liczba ćwiczących: 11

 Miejsce: boisko szkolne

 Przybory i przyrządy: sanki, pachołki.

Czas ćwiczeń: 45 minut

 

·        Przebieganie – zabawa bieżna

Uczniowie poruszają się dowolnie po wyznaczonym terenie, ciągnąc  za sobą sanki. Na sygnał, wszyscy przyjmują na sankach wcześniej podaną pozycją ( np. siedzą, leżą przodem lub tyłem, klęczą itp. ). Kto jest ostatni – przegrywa.

·        „Hulajnogi” na sankach

Dzieci ustawione są w rzędach lub grupach. Wyznaczamy linię startu i mety ( ok. 15 -20 m ).Kto pierwszy pokona odległość tam i z powrotem sposobem „hulajnogowym” ( jedna noga w klęku na sankach, druga posuwa sanki jak w jeździe na hulajnodze ). Przy powtórzeniu zabawy zwracamy uwagę na zmianę nogi.

·        Wyścig „wioślarzy”

Ustawienie dzieci dowolne. Wyznaczona wcześniej linia startu i mety. Dzieci siadają na sankach przodem i na sygnał jednocześnie odpychają się obiema nogami. W drodze powrotnej może to być jazda w ten sam sposób, ale tyłem do kierunku ruchu. Wygrywa zespół, który pierwszy przekroczy linię mety.

·        Wyścigi z pchaniem sanek

Dzieci podzielone są na dwie grupy. Jedną stanowią dzieci, które siedzą na sankach, drugą – dzieci pchające sanki. Na sygnał, dzieci pchają sanki ( z rozbiegu lub z miejsca ), na których siedzi partner. Wygrywa dziecko, które najdalej pchnęło sanki z partnerem. Potem zamiana ról.

·        Sztafeta z sankami

Dzieci dzielimy na drużyny, które ustawiają się w rzędzie za wspólną linią startu ( każda drużyna ma jedne sanki ). W odległości 20 m, równolegle do linii startu wyznaczamy drugą linię. Na sygnał, pierwsi w rzędzie – oznaczeni nr1 – ciągną siedzących na nich – nr2 do mety i tam zostają. Dwójki z pustymi sankami wracają na linię startu i zabierają nr3. Wygrywa drużyna, która pierwsza przewiezie swoich zawodników.

·        Śnieżna zabawa – zabawa rzutna

Każda grupa rysuje śniegiem na ścianie koło o średnicy 50 cm. W odległości 6 – 8 m wyznaczamy linię. Z tej linii zawodnicy każdej grupy rozpoczynają rzuty do swoich kół. Wygrywa grupa, która pierwsza zalepi śniegiem soje koło.

·        Ślady na śniegu

 Każda grupa znajduje pole świeżego, nie udeptanego śniegu. Każdy z członków grupy swoją sylwetką rysuje na śniegu wymyślone figury ( np. „ orły” czy „ aniołki” itp.).

 Opracowano na podstawie propozycji zawartych w Poradniku Metodycznym z Wychowania Fizycznego -

Czesława Sieńka.