Home » Nasza szkoła » Projekty edukacyjne. » „Szkoła w ruchu” » Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji

Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji


Scenariusz lekcji pływania dla klasy pierwszej

Temat: Doskonalenie pracy rąk do kraula na piersiach.

  Liczba uczniów: 13.

Miejsce ćwiczeń: pływalnia.

 Środki dydaktyczne: deski pływackie, koła gumowe, „makarony”, piłki.

 Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Czas zajęć: 45 min.

Cele lekcji:

  1. Umiejętności: Wyrabianie nawyku prawidłowej pracy ramion w kraulu na piersiach.
  2. Wiadomości: Poznanie nowych ćwiczeń, zasad bezpiecznego korzystania z wody, oraz wpływu jej na nasz organizm, wdrażanie do rozwijania swojej sprawności fizycznej.
  3. Motoryczność: Kształtowanie koordynacji ruchowej i wytrzymałości pływackiej.

Akcent wychowawczy: bezpieczeństwo na pływalni podczas zajęć, systematyczność, dokładność.

Przebieg zajęć:

 1. Część wstępna:
 • ćwiczenia organizacyjno – porządkowe:  zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji,  kontrola ubioru i czystości;
 • rozgrzewka na lądzie: wymachy ramion w podskokach, naprzemienne krążenia ramion w tył i w przód, „pajacyki”, bieg w miejscu z klaskaniem pod kolanami, postawie zasadniczej krążenie udem w przód i w bok, zmiana nogi;
 •   rozgrzewka w wodzie: siad na brzegu pływalni, naprzemianstronna praca nógzabawaSzczupak i rybki- jeden z ćwiczących szczupak stoi na środku. Rybki stoją przy ścianie basenu. Na sygnał rybki przedostają się na druga stronę basenu odpychając się ramionami od wody. Dotknięta rybka staje się szczupakiem. Zabawa „Strzelec”: dwie wyznaczone osoby starają się trafić piłką w pozostałe. Obroną jest schowanie się pod wodą.
 1. Część główna:kształtowanie umiejętności,  doskonalenie sprawności:
 • ruchy nóg do kraula na grzbiecie z deską: ramiona w przodzie, ramiona w górze bez deski, ramiona wzdłuż tułowia ramiona z tyłu za głową,
 • w parach z makaronem leżenie na brzuchu i praca nóg do kraula;
 • kraulowe ruchy rąk nad wodą w opadzie tułowia. To samo ćwiczenie z zanurzaniem ramion,
 •  ruch jednego ramienia z imitacją oddechu (wdech przez skręt głowy). To samo z drugim ramieniem,
 •  leżenie na piersiach przy brzegu basenu, głowa w wodzie, nogi oparte o brzeg kraulowe ruchy ramion,
 • praca ramion do kraula z deską – bez oddechu, następnie próba wykonania ćwiczenia z oddechem
 • wyjście z wody, dokładny pokaz, objaśnienie i omówienie: dzieci stoją na brzegu w lekkim rozkroku wykonują kraulowe ruchy rąk i imitację wydechu,
 • wejście do wody: wykonanie tego samego ćwiczenia w wodzie,
 • skoki do wody: z przysiadu, pozycji stojącej, do obręczy, skoki do wody z chwytaniem kółka gumowego rzucanego przez nauczyciela.

3.      Część końcowa:

 • ćwiczenie uspokajające, oddechowe: zabawa „Nad morzem” – dzieci leżą spokojnie na wodzie, naśladują opalanie, pływanie, odpoczynek,
 • dzieci trzymają się brzegu basenu i wykonują swobodne wydechy do wody,
 • zakończenie lekcji: zbiórka i sprawdzenie obecności, omówienie lekcji, pochwała dla wszystkich uczniów –wyróżnienie dla najlepszych,
 • zachęcenie uczniów do korzystania z pływalni w czasie wolnym.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 Scenariusz zajęć  tanecznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego

 Temat: Nauka kroku podstawowego do walca angielskiego. Nauka figur „cwał” i „na kolano” do krakowiaka.

 Cele lekcji:

 • kształtowanie wyczucia rytmu i estetyki ruchu, nauka kroku podstawowego i figur tańca;
 • zachowanie się przed i po zakończeniu tańca.

 Metody realizacji zadań ruchowych: zadaniowa ścisła, naśladowcza ścisła, ruchowej ekspresji twórczej, indywidualizacji.

 Przybory i przyrządy: magnetofon, nagrania

 Ilość ćwiczących: 18

 Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.

Przebieg zajęć:

Powitanie

 1. Ćwiczenia rozgrzewające: dzieci skaczą w podanym rytmie w dowolny sposób: na jednej nodze, na dwóch, krzyżując obie nogi, obracając się itp.
 2. Nauka kroku podstawowego do walca angielskiego chłopców.
 3. Nauka kroku podstawowego do walca angielskiego dziewcząt.
 4.  Nauka tańczenia kroku podstawowego do walca angielskiego w parach.
 5. Szukanie rytmu w muzyce do walca angielskiego – wyklaskiwanie 1 uderzenia w takcie.
 6. Tańczenie kroku podstawowego w parach i z muzyką na liczenie.
 7. Ustawienie chłopców i dziewcząt w sali do  kroku „ cwał”.
 8. Nauka kroku „cwał” do krakowiaka.
 9. Nauka figury „na kolano” do krakowiaka..
 10. Szukanie fraz muzycznych w muzyce do krakowiaka – wyklaskiwanie 8 uderzenia we frazie.
 11. Taniec parami dookoła sali.

 Podziękowanie za wspólną zabawę, zaproszenie na następne spotkanie .

Pożegnanie