Home » Nasza szkoła » Projekty edukacyjne. » „Szkoła w ruchu” » Aktywność w czasie wolnym od nauki

Aktywność w czasie wolnym od nauki

Scenariusz  zajęć  alternatywnych  na ściance wspinaczkowej „Awatar”

Cele główne:

poznanie wyposażenia wspinaczkowego,  doskonalenie zwinności , zręczności , logicznego myślenia, kształtowanie prawidłowej postawy oraz zachowanie jej w miejscu i w ruchu.

Cele wychowawcze:

doskonalenie  sprawności , przeżywanie radości z wykonywanego ruchu.

Miejsce ćwiczeń:  ściana wspinaczkowa „Avatar”

Przybory i przyrządy: liny wspinaczkowe , uprząż biodrowo- piersiowa

CZĘŚĆ WSTĘPNA ZAJĘĆ:

  1. Czynności organizacyjno porządkowe – przydział instruktorów i osób  asekurujących. Podział na grupy.
  2. Zapoznanie ze sprzętem wspinaczkowym. Zasadami bezpiecznego zachowania podczas zajęć.  Demonstracja  wykorzystania sprzętu przez instruktorów w grupach.
  3. Ćwiczenia rozgrzewające , rozciągające przygotowujące do wspinaczki na ściance , podciąganie się na drążku, pompki, przysiady i ćwiczenia z piłką lekarską.

CZĘŚĆ  GŁÓWNA :

  1. Wyposażenie dzieci w sprzęt do wspinania.
  2. Przejście na ścianki o różnej wysokości i trudności : bloki , łuki .
  3. Zajęcia z instruktorami  asekurującymi dzieci.

CZĘŚĆ  KOŃCOWA :

1.Ćwiczenia uspakajająco – relaksujące.
2. Zbiórka, podsumowanie zajęć, złożenie sprzętu.
3. Pożegnanie.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Inną równie ciekawą  formą  ruchu, którą proponujemy  uczniom naszej szkoły, jest gra w kręgle. Staramy się, aby uczniowie każdej klasy przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego mieli możliwość wyjścia na kręgielnie.

8 grudnia 2013 r. uczniowie klasy: 2A, 2B oraz 3 B wraz z wychowawcami : panią Krystyną Satro, panią Katarzyną Solawą i panią Elżbietą Suchanek wybrali się na kręgielnię w CH. Kraków Plaza. Po dotarciu na miejsce, dzieci przebrały obuwie. Potem zostały zapoznane z regulaminem bezpieczeństwa obowiązującym na kręgielni. Następnie pracownik  kręgielni udzielił uczniom instruktażu. Dzieci dowiedziały się, jak należy prawidłowo chwytać kulę oraz jak należy nią rzucać, aby wyniki gry były jak najlepsze.

Zabawa na kręgielni trwała 120 minut. Uczniowie w kilkuosobowych grupach rozegrali ponad dwie kolejki rzutów. Łącznie każdy z nich oddał ponad 20 rzutów.

Dzieci nie tylko świetnie się bawiły ale także przekonały się, że nawet w zimowe dni, gdy na polu deszcz i wiatr można aktywnie spędzić czas.