Home » Nasza szkoła

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 80 istnieje już od 1952 roku.

Była pierwszą szkołą zbudowaną w powstającej pod Krakowem robotniczej dzielnicy – Nowej Hucie.

Od 16 kwietnia 1997 roku szkoła nosi imię Wojciecha Bogusławskiego.
W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁA z KLASĄ w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą.

Swoim wychowankom zapewnia:

 • życzliwą i przyjazną atmosferę,
 • wszechstronną opiekę pedagogiczno- wychowawczą i opiekuńczą,
 • zabiegi wspomagające rozwój dziecka,
 • atrakcyjny program nauczania zgodny z najnowszymi założeniami pedagogiki,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, m.in:

 • naukę języków obcych,
 • poszerzoną edukację teatralną,
 • obsługę komputera,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia reedukacyjne i logopedyczne,
 • zajęcia sportowe i taneczne,
 • wyjazdy klas na wycieczki i Zielone Szkoły.

 

Do obwodu szkoły należą: ulica / osiedle, część ulicy / osiedla:

Aleja Jana Pawła II – od ul. Spiechowicza do końca, Cementowa, Cerchów, Daniłowskiego, Dymarek, Gajocha, Graniczna, Grąby, Gwarecka, Habina, Hutnika, Jagienki, Jezierskiego, Jutrzyńska, Karowa, Kmicica, Kublińskiego, Łubinowa, Martenowska, Młotków, Nadbrzezie, Nenckiego, Odmętowa, Opata Salwińskiego, os. Centrum A, os. Centrum E, os. Młodości, os. Na Skarpie, os. Ogrodowe, Ostrów, Popielnik, Rudni, Sieroszewskiego, Suchy Jar, Świętego Wincentego, Wiśniowieckiego, Wojenna, Wołodyjowskiego, Wrzosowa, Zachemskiego, Zagłoby, Zbyszka z Bogdańca, Ziarkowa, Ziemianek.

Dzieci z Kujaw i Pleszowa dowozi się do szkoły specjalnym autobusem.

W szkole realizuje się własne, zarejestrowane programy autorskie. Są to:

 • Lubię ortografię. Nauczanie ortografii dla I etapu kształcenia.
 • Edukacja komputerowa dla I etapu kształcenia.
 • Edukacja europejska I etapu kształcenia.
 • Edukacja ekologiczna dla I etapu kształcenia.
 • Mój Kraków. Edukacja regionalna dla I etapu kształcenia.
 • Edukacja teatralna w klasach IV- VI.
 • Edukacja ekologiczna dla II etapu kształcenia.
 • Spotkanie z komputerem dla II etapu kształcenia.
 • A to Kraków – Polski serce Program edukacji regionalnej dla II etapu kształcenia.
 • Nauczanie ortografii dla II etapu kształcenia.

 

Uczniowie mają możliwość wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami w rozlicznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w tym wojewódzkich i ogólnopolskich, zajmując znaczące miejsca.

Szkoła przystąpiła do programu Socrates – Comenius, mającego na celu współpracę z placówkami oświatowymi z innych krajów.

W ramach tego projektu nawiązaliśmy współpracę ze szkołami podstawowymi z Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji.

Uczniowie wydają szkolne gazetki: Gryzmołek, Świetliczankę, IGA (Interesującą Gazetkę Amatorską)

Chór szkolny uświetnia każdą uroczystość szkolną.

Szkoła dba o uczniów mających trudności w nauce: dla nich zatrudnia nauczyciela logopedę, nauczycieli prowadzących terapię pedagogiczną, rewalidację oraz pedagoga szkolnego, prowadzone są zajęcia wyrównawcze, niektóre z nich społecznie.

Uczniowie zdolni pracują na zajęciach kół przedmiotowych, które w naszej szkole są prowadzone przez nauczycieli społecznie.

Za swoją działalność w roku 2003 szkoła uzyskała certyfikat: Szkoła z klasą w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Uczniowie z klasą w I edycji (rok szkolny 2006/2007) oraz w II edycji (rok szkolny: 2007/2008).

 

Charakter Szkoły Podstawowej nr 80 najlepiej oddaje Hymn Szkoły, który jest śpiewany podczas różnych uroczystości:

Czasem w szkole trudno bywa.

Czasem w szkole się obrywa.

Gramatyką cię ponudzi,

Z marzeń sennych lubi budzić.

Groźnym belfrem cię postraszy,

Chciałbyś w ciemny kąt się zaszyć.

Zrozum, każdy ma złe dni,

Będzie lepiej, uwierz mi…

Ref: W naszej szkole marzenia się spełniają,

W naszej szkole sny jawą też bywają,

W naszej szkole być możesz groźnym wilkiem,

Lub Kapturkiem- niewinnym, choć przez chwilkę.

Tu jest teatr – czarodziejski magii świat,

A my wszyscy z Melpomeną za pan brat.

Tu pobędziesz przebiegłą Balladyną

Lub siostrunią tej jędzy, cud Aliną,

W naszej szkole mieć możesz tysiąc twarzy,

Tu jest teatr – tu się wszystko może zdarzyć!

Tu jest teatr – czarodziejski magii świat,

A my wszyscy z Melpomeną za pan brat.

Plecak marzeń weź do ręki,

Leć na scenę w rytm piosenki.

Przymierz kostium z nowej roli.

Precz z jedynką! Już nie boli.

Odfrunęły myśli czarne,

Wielka radość cię ogarnie

I po smutkach został cień

Będziesz gwiazdą, dziś twój dzień!

Ref: W naszej szkole marzenia się spełniają…

Zapisy prowadzi sekretariat szkoły codziennie od godz. 8.00 do 15.00

Serdecznie zapraszamy Dzieci i ich Rodziców.