Home » Dla uczniów » Samorząd szkolny » Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2018/2019

Termin Zadania
WRZESIEŃ
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza do SU i wybór Prezydium Rady SU
 • Wybór Rady Wolontariatu
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2018/2019.
 • Dyżury uczniów klas siódmych w szatni przed lekcjami – opieka nad uczniami klas pierwszych.
 • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Organizacja i udział w szkolnej dyskotece z okazji Dnia Chłopca.
PAŹDZIERNIK
 • Organizacja Światowego Dnia Uśmiechu (5.10. piątek) – każdy uczeń zostaje obdarowany naklejką z uśmiechem.
 • Wysyłanie życzeń do emerytowanych nauczycieli oraz zaprzyjaźnionych instytucji związanych z edukacją z okazji Święta Edukacji Narodowej.
 • Udział w „Biało-czerwonym pikniku patriotycznym” .
 • Zorganizowanie spotkania uczniów z nauczycielami szkoły oraz nauczycielami emerytowanymi, udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Kolorowy dzień.
LISTOPAD
 • Udział w apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Organizacja klasowych zabaw „andrzejkowych”.
 • Udział w akcji Góra Grosza.
 • Kolorowy dzień.
GRUDZIEŃ
 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • 12 (czwartek) zorganizowanie „świątecznego dnia” – elementy garderoby w świątecznych kolorach: białym, czerwonym, zielonym, czapki mikołajkowe itd. – każdy kto ubierze świąteczny element, jest zwolniony z pytania w tym dniu.
 • Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach pod Pomnikiem Solidarności w dn.13.12
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Organizacja klasowych spotkań opłatkowych.
STYCZEŃ
 • Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • 01. Międzynarodowy Dzień Koszuli – każdy kto ubierze koszulę, będzie zwolniony z pytania w tym dniu.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
LUTY
 • Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8.
 • 02 – organizacja szkolnej poczty „walentynkowej”
 • Kolorowy dzień.
MARZEC
 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • 03 (piątek) Światowy „Dzień Muffinka”, akcja polegająca na sprzedaży babeczek upieczonych przez uczniów/rodziców.
KWIECIEŃ
 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Kolorowy dzień.
MAJ
 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Kolorowy dzień.
CZERWIEC
 • Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2018/2019.
CAŁY ROK SZKOLNY
 • Koordynacja akcji zbierania makulatury, puszek aluminiowych, zakrętek i zużytych baterii.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły np. „Gwiazdka dla zwierzaka”.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach współpracy z kołem wolontariuszy.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Opieka nad pocztem sztandarowym i reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości lokalnych.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Organizacja „Kolorowych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.
 • Współudział w organizacji „Wieczorów filmowych” na terenie szkoły.
 • Wznowienie akcji losowania „szczęśliwego numerka”.
 • Uruchomienie radia uczniowskiego – przekazywanie bieżących informacji przez radiowęzeł oraz puszczanie muzyki podczas przerw śniadaniowych.
 • Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.