Home » Życie szkoły » Ekologia w szkole » Aktualności ekologiczne

Aktualności ekologiczne

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 Uczniowie naszej szkoły w ramach akcji ,,Sprzątanie Świata ’’wzięli udział w zajęciach warsztatowych pt.
,,Nie ma śmieci- są surowce’’.

Celem akcji było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie działań, które zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko.

Podczas zajęć uczniowie wykonali rzeźby ze śmieci, które zwrócą naszą uwagę na potrzebę segregacji.