Home » Nasza szkoła » Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektorem  Szkoły jest  mgr Tatiana Muszyńska – Kwiecień.

Dyżur dla Rodziców: wtorek 16.00-17.00.

Wicedyrektorem Szkoły jest mgr Katarzyna Solawa.

Dyżur dla Rodziców:  środa 10.00-11.00.