Home » Życie szkoły » Ekologia w szkole

Ekologia w szkole

W Szkole Podstawowej nr 80 od lat prężnie działa Koło Ekologiczne, prowadzone przez nauczycieli przyrody.
Głównym celem koła jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez prowadzenie zajęć o charakterze badawczym, udział w projektach, konkursach, wycieczkach, akcjach ekologicznych itp.projekt,, Gramy w zielone'' 2013r
W ramach edukacji ekologicznej uczestnicy tego koła co roku prowadzą zajęcia  metodą projektu. W ostatnich latach były to lekcje pt. „Przestrzeń publiczna wokół nas”, „Frontem do Wisły”, „Stan środowiska a zdrowie człowieka”, „Tydzień promocji zdrowia”, ,, Młodym okiem na zieleń’’. Były one prezentowane zarówno społeczności szkolnej, jak  i na turniejach międzyszkolnych, gdzie zawsze spotykały się z dużym uznaniem jury, a zespoły ze Szkoły Podstawowej  nr 80 zajmowały najwyższe miejsca, pokonując w rywalizacji nawet licealistów.
Koło ekologiczne od wielu lat współpracuje z Pracownią Animacji Ekologicznej, działającą przy DK im. C.K. Norwida w Krakowie i przy współpracy z ośrodkiem realizuje projekty ekologiczne.

W roku szkolnym 2015/16         działają dwa koła:

przyrodnicze  prowadzone przez panią Marzenę Orłowską
ekologiczne   prowadzone przez panią Małgorzatę Ostrowską- Walczak.

Nasze działania rozpoczęliśmy biorąc udział 18 września w największej ekologicznej akcji ,,Sprzątanie Świata- Polska 2015’’. Tegoroczne hasło akcji brzmi ,,Wyprawa- poprawa’ ’a celem kampanii jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze przez unikanie tworzenia odpadów, segregację śmieci już istniejących oraz aktywne monitorowanie stanu środowiska. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Chcemy podkreślić, że poza obowiązkami mamy również prawa np. domagać się rozwiązywania takich problemów jak dzikie wysypiska. Do tego potrzebna będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska. Uczniowie kół przyrodniczego i ekologicznego przygotowali dla całej społeczności szkolnej gazetkę informującą o celach tegorocznego Sprzątania Świata i zachęcającą do udziału w tej akcji.
zdj 1
Wszyscy uczniowie klas IV-VI wzięli udział w warsztatach ekologicznych ,,Weź sprawy w swoje ręce i działaj’’, na których powstały piękne prace plastyczne przedstawiające dwa światy: czysty i zaśmiecony. Prace wzbogaciły wierszyki, rymowanki, wyliczanki dotyczące czystości planety, segregacji śmieci, nie śmiecenia, oszczędzania wody, energii….
 
Przez cały rok szkolny zbieramy surowce wtórne: makulaturę, puszki aluminiowe, zużyte baterie, plastikowe zakrętki.
Nauczyciele  przyrody – mgr Marzena Orłowska,  mgr Małgorzatę Ostrowską- Walczak.

 

 

W roku szkolnym 2013/2014  nasi uczniowie biorą udział w dwóch projektach międzyszkolnych:

  • ,,Segregujemy. I co dalej?’’ –  celem tego projektu jest przygotowanie uczniów do opracowania materiału edukacyjno – reklamowego jako autorskiego projektu, który ma zachęcać mieszkańców Krakowa do segregacji odpadów.

  • ,, Młodym okiem na zieleń’’ – to druga edycja projektu, którego celem jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu zielonego wokół szkoły (w pierwszej edycji tego projektu w roku szkolnym 2012/13 nasza drużyna zajęła I miejsce).

Uczniowie Koła Ekologicznego realizując projekty wezmą udział w warsztatach, wykładach, wycieczkach do zakładów  przetwarzania odpadów na terenie Krakowa i Małopolski, a   wyniki prac badawczych przedstawią  społeczności szkolnej podczas zorganizowanej prezentacji.

W roku szkolnym 2013/14 koło ekologiczne będzie prowadzić zbiórkę pokarmu dla zwierząt
z krakowskiego schroniska, przygotuje również  pokazy doświadczeń przyrodniczych dla najmłodszych.

W roku szkolnym 2013/2014  uczniowie klas IV-VI mogą uczęszczać na zajęcia Koła Ekologicznego
we wtorki w godz.14.30-15.15.

Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach!

I Ty możesz zostać badaczem przyrody!

                                                                                       Nauczyciel przyrody – mgr Marzena Orłowska.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013

Dnia 18.09.2013r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji ekologicznej ,,Sprzątanie Świata 2013”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,,Odkrywamy czystą Polskę” i miała charakter warsztatów edukacyjnych. Podczas zajęć uczniowie uczyli się jak postępować z odpadami, które mogą być cennymi surowcami wtórnymi. Efektem przeprowadzonych zajęć były ciekawe prace plastyczne wzbogacające wiedzę  uczniów i zachęcające do segregacji.

                                                                                 M. Orłowska