Dzienne archiwum: 18 stycznia 2017

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się ze Statutem Szkoły (zakładka Nasza Szkoła –  należy kliknąć Dokumenty szkoły)
oraz z zamieszczonym poniżej Regulaminem używania telefonów komórkowych (jeżeli dziecko nosi telefon do szkoły)

Regulamin używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych aktualnie jest opracowywany.

Do czasu opracowania regulaminu, obowiązują dotychczasowe zasady.

  • Uczeń zarówno podczas przerw jak i lekcji przechowuje wyłączony telefon w plecaku.
  • Uczeń może skorzystać z telefonu jedynie za zgodą nauczyciela, tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Zabrania się fotografowania oraz nagrywania innych osób.
  • Odpowiedzialność za telefon lub inne urządzenie elektroniczne ponosi uczeń.