Miesięczne archiwum: Grudzień 2020

PODSUMOWANIE AKCJI – WIELKIEJ ZBIÓRKI KSIĄŻEK DLA SZPITALI I HOSPICJUM

Zakończyliśmy w naszej szkole zbiórkę książek, organizowaną przez Fundację Zaczytani.org, która od lat promuje czytelnictwo w Polsce, tworząc między innymi i wyposażając biblioteki na oddziałach szpitalnych.  Zebraliśmy aż 134 tytuły, które zgodnie z planem zostały przetransportowane i przekazane do punktu zbiórki. Książki trafią do małych i dużych pacjentów przebywających w szpitalach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych i hospicjum.

Dziękujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom za zaangażowanie się w akcję. Po raz kolejny pokazaliście, że macie WIELKIE SERCA. 

INAUGURACJA PROJEKTU „STARS” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W czwartek 8 października 2020 r. odbyła się wycieczka rowerowa wałami Wisły rozpoczynająca kolejny rok w projekcie STARS. Uczniowie klas VII A i VII B oraz VIII B wraz z opiekunem i doradcą STARS przejechali trasę około 12 km. 
Poranny deszcz nie przestraszył „rowerowiczów” bo dla nich w południe zaświeciło słońce i wycieczka się udała.

PIERWSZY MIESIĄC NAUKI ZA NAMI ! UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH JUŻ PONAD MIESIĄC UCZĄ SIĘ, PRACUJĄ ORAZ BAWIĄ W NASZEJ SZKOLE !

Właśnie minął pierwszy miesiąc, spotkania Pierwszoklasistów ze szkołą. W tym czasie wydarzyło się tak wiele… Zdążyliśmy lepiej się poznać i sporo nauczyć.
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się uroczystość Pasowania na Uczniów Szkoły Podstawowej nr 80. Pani dyrektor Tatiana Muszyńska-Kwiecień oraz pani wicedyrektor Katarzyna Solawa przyjęły do grona społeczności uczniowskiej uczniów klas 1a, 1b i 1c.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem i wielkim zapałem zaangażowali się w  swoją szkolną przygodę.
Oprócz pracy lekcyjnej – Pierwszoklasiści zdążyli się już zapoznać z funkcjonowaniem szkoły, a także zaangażować  w wiele zajęć pozalekcyjnych.
Uczniowie klas pierwszych bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach tanecznych, kołach plastycznych, zajęciach szachowych.  Uczestniczą  w  zajęciach koła teatralno-filmowego      (doskonalącego znajomość języka angielskiego) oraz innych organizowanych na terenie szkoły ( np. w zajęciach karate). Grają na kortach KSOS – ucząc się podstaw gry w tenisa oraz w ramach zajęć świetlicowych – biorą udział w zajęciach na basenie doskonaląc technikę pływania.
Pierwszoklasiści wybrali się na pierwszą całodzienną wycieczkę do Zagrody Ekologicznej „Pszczółki” w Niezwojowicach, gdzie bardzo pracowicie spędzili dzień – ucząc się i jednocześnie świetnie bawiąc.
W klasach pierwszych odbyły się już pierwsze imprezy klasowe. 30 września – obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Wszyscy  znakomicie się bawili.
Uczniowie wzięli już udział w jesiennych  konkursach plastycznych organizowanych przez nauczycieli uczących w klasach 1-3 oraz przez świetlicę szkolną.
Mamy nadzieję , że Pierwszoklasiści w kolejnych miesiącach będą nadal działać aktywnie, a szkoła będzie zaskakiwać ich radośnie i pozytywnie!

LASY PAŃSTWOWE DZIĘKUJĄ SZÓSTOKLASISTOM

Uczniowie klasy VI a oraz klasy VI c otrzymali podziękowanie od dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

W liście, który pan dr Michał Ciepłucha do nich skierował, czytamy:

„Bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się efektami projektów poświęconych ekologii i edukacji globalnej. Duże wrażenie zrobiły na mnie wszystkie prace plastyczne, jak i literackie w projektach: Dziwne drzewa oraz  Uratuj świat. Jestem przekonany, że wiedza, którą uczniowie zdobyli podczas zajęć, zostanie z nimi na wiele lat. […] Lasy Państwowe chciałyby podziękować Pani za trud włożony w edukację ekologiczną młodzieży i kreatywną realizację projektów, a także wszystkim uczniom, którzy wzięli
w nich udział”.

Do listu dołączona została przesyłka, a w niej zeszyty, książki oraz dwie wspaniałe NIEMAPY.