Święto Niepodległości

Dnia 5 listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego przez zgromadzonych uczniów i nauczycieli. Następnie przedstawiciele klasy 5b w ciekawy sposób przypomnieli burzliwe losy naszej ojczyzny pod zaborami i dokonania bohaterów narodowych, którzy walczyli o jej wolność i niepodległość. Pod przewodnictwem chóru szkolnego wszyscy zaśpiewali trzy pieśni legionowe „Marsz, marsz Polonia”, „Wojenko, wojenko”, „Legiony”. Na wielu twarzach można było dostrzec wzruszenie i dumę. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała uczniom za godne uczczenie święta – odpowiednią do jego rangi atmosferę i galowy ubiór.