Koło teatralne wystawia fragmenty „Dziadów”

Dnia 30 listopada uczestnicy zajęć koła teatralnego przedstawili uczniom klas IV-VI fragment  „Dziadów” Adama Mickiewicza. Wejście do sal wystraszonego ucznia – Władka Burka zaskoczyło
klasy i nauczycieli , szybko jednak zrozumieli, że to część występu. Za Władziem do sal weszły uczennice przebrane za dusze zmarłe. Monolog Zosi , dziewczyny, która nie kochała za życia, mimo że wielu chłopców starało się o jej względy , zakończył Władzio – Guślarz słowami : „ Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie kochał na ziemi ni razu , ten nigdy nie może być
w niebie” . Aktorzy wyjaśnili skąd się wzięła tradycja Zaduszek.

Na zakończenie zachęcili wszystkich do odwiedzenia cmentarzy  w nadchodzący weekend , zapalenia zniczy i odmówienia modlitwy za zmarłych. Wszystkie klasy podziękowały młodym artystom za ciekawą inscenizację brawami.