Rekrutacja

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, do odwiedzenia placówki oraz zakładki „Strefa Przedszkolaka”.


Oferta edukacyjna dla klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025:

„CYFERKI POD LUPĄ” MIĘDZYODDZIAŁOWA GRUPA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych
 • rozwijanie ciekawości
 • eksperymentowanie
 • wykonywanie doświadczeń
 • udział w konkursach
 • rozwijanie talentów

„MALI ARTYŚCI” – MIĘDZYODDZIAŁOWA GRUPA MUZYCZNO – TEATRALNA

 • rozwijanie uzdolnień wokalnych i aktorskich
 • rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej
 • wzbogacanie wiedzy kulturowej
 • wyrażanie emocji i wspieranie rozwoju poznawczego
 • występy na szkolnej scenie
 • udział w konkursach
 • rozwijanie talentów

Szkoła zapewnia

 • życzliwą, przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • wysoki poziom nauczania
 • wszechstronny rozwój uczniów
 • profesjonalną i wszechstronną opiekę dydaktyczno – wychowawczą
 • opiekę pedagoga oraz psychologa szkolnego
 • atrakcyjne metody nauczania zgodne z najnowszymi założeniami pedagogiki
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • jednozmianowość
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice i ekrany multimedialne
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię szkolną
 • opiekę uczniów w świetlicy od 6:30 do 17:00
 • możliwość zabawy na nowym, dobrze wyposażonym placu zabaw
 • możliwość korzystania z sali fitness
 • możliwość zajęć sportowych na nowych boiskach i czterotorowej bieżni
 • opiekę higienistki
 • smaczne domowe obiady

Dodatkowo oferujemy

 • zwiększoną ilość godzin języka angielskiego
 • zwiększoną ilość godzin matematyki w klasach drugiego etapu edukacyjnego
 • bogatą gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających oraz wspierających
  • możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych
   • płatne zajęcia na terenie szkoły: karate, robotyka, tańce, akrobatyka
    • zajęcia na basenie, lodowisku, korcie tenisowym
    • działalność zuchową i harcerską
     • działalność w ramach samorządu szkolnego i wolontariatu
      • udział w licznych akcjach charytatywnych
       • udział w licznych programach pozaszkolnych
        • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
         • wyjazdy na zielone szkoły
          • atrakcyjne wycieczki klasowe
          • dużą ilość wyjść pozalekcyjnych i imprez klasowych
           • możliwość udziału w akcjach: „Zima w szkole” i „Lato w szkole”.

W szkole realizujemy programy autorskie, innowacje pedagogiczne oraz programy ogólnopolskie między innymi takie jak

 • FUTURE4ME – projekt edukacyjny dodatkowej nauki języka angielskiego
 • Offstage Kids OK- innowacja teatralno – filmowa dla klas I-III
 • Little Britannica – innowacja z języka angielskiego dla klas I-III
 • Szachy dla każdego – innowacja programowo – metodyczna dla klas I – III
 • Tu jest teatr , czarodziejski magii świat – innowacja w zakresie edukacji teatralnej
 • Mała Muzoteka – muzyka, ruch, słowo – innowacja w zakresie edukacji muzycznej dla klas I-III
 • Z ekologią i zdrowiem na TY – innowacja w zakresie edukacji ekologicznej dla klas I-III
 • Moja mała ojczyzna – innowacja w zakresie edukacji regionalnej dla klas I – III
 • Rozwijanie sprawności rachunkowej uczniów z wykorzystaniem TIK – innowacja w zakresie edukacji matematycznej dla klas IV – VIII
 • Practice makes perfect. La practica hace al. maestro – trening czyni mistrza – innowacja w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego dla klas IV- VIII
 • Filharmonia z klasą – innowacja w zakresie edukacji muzycznej dla klas IV-VIII
 • Huta grafiki i filmu – innowacja ukierunkowana na tworzenie i obróbkę grafiki i filmu
 • Zaprogramuj przyszłość – projekt edukacyjny w zakresie programowania
 • Kot w tarapatach – program profilaktyczno – wychowawczy
 • Stars Europe – europejski projekt promujący aktywność fizyczną
 • Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
 • Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyczny
 • Pierwsze kroki na śniegu – miejski program nauki jazdy na nartach i snowboardzie
 • Krakowscy uczniowie ratują życie
 • ZUMBA dla dzieci – innowacja w zakresie edukacji przez taniec

Za swoją działalność szkoła uzyskała certyfikat: „Szkoła z klasą” oraz „Uczniowie z klasą”.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

POMAGAMY ROZWIJAĆ SKRZYDŁA!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OSIEMDZIESIĄTKI!