Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2022 r.

Również 1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji – kliknij tutaj

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 1 lutego 2022 r..

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, do odwiedzenia placówki oraz zakładki „Strefa Przedszkolaka”.

Oferta edukacyjna dla klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023:

Międzyoddziałowa grupa Programistów „ENTER”

 • Warsztaty programowania
 • Odkrywanie technologicznych możliwości świata
 • Wdrażanie do funkcjonowania w cyber przyszłości

Międzyoddziałowa grupa Matematyków „LOGICO”

 • Zajęcia matematyczno – logiczne
 • Odkrywanie matematyki jako królowej nauk w praktyce
 • Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Międzyoddziałowa grupa języka hiszpańskiego „OLE”

 • Zajęcia z języka hiszpańskiego z elementami tańca
 • Odkrywanie kultury i zwyczajów krajów hiszpańskojęzycznych
 • Prezentacja zdobytych umiejętności podczas szkolnych uroczystości

Szkoła zapewnia

 • życzliwą, przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • wysoki poziom nauczania
 • wszechstronny rozwój uczniów
 • profesjonalną i wszechstronną opiekę dydaktyczno – wychowawczą
 • opiekę pedagoga oraz psychologa szkolonego
 • atrakcyjne metody nauczania zgodne z najnowszymi założeniami pedagogiki
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • jednozmianowość
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice i ekrany multimedialne
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię szkolną
 • opiekę uczniów w świetlicy szkolnej od 6:30 do 17:00
 • możliwość zabawy na nowym, dobrze wyposażonym placu zabaw
 • możliwość korzystania z sali fitness
 • możliwość zajęć sportowych na nowych boiskach i czterotorowej bieżni
 • opiekę higienistki
 • smaczne domowe obiady

Dodatkowo oferujemy

 • ponad 300 godzin języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 • bogatą gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających oraz wspierających
 • płatne zajęcia na terenie szkoły: karate, robotyka, tańce, akrobatyka
 • zajęcia na basenie, lodowisku, korcie tenisowym
 • działalność zuchową i harcerską
 • działalność w ramach samorządu i wolontariatu
 • udział w licznych akcjach charytatywnych
 • możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych
 • wyjazdy na zielone szkoły
 • atrakcyjne wycieczki klasowe
 • dużą ilość wyjść pozalekcyjnych i imprez klasowych
 • możliwość udziału w akcjach: „Zima w szkole” i „Lato w szkole”

W szkole realizujemy programy autorskie, innowacje pedagogiczne oraz programyogólnopolskie między innymi takie jak:

 • English is fun – innowacja w zakresie języka angielskiego dla klas I – VIII
 • Offstage Kids OK- innowacja teatralno – filmowa dla klas I-III
 • Little Britannica – innowacja z języka angielskiego dla klas I-III
 • Szachy dla każdego – innowacja programowo – metodyczna dla klas I – III
 • Tu jest teatr , czarodziejski magii świat – innowacja w zakresie edukacji teatralnej
 • Mała Muzoteka – muzyka, ruch, słowo – innowacja w zakresie edukacji muzycznej dla klas I-III
 • Od komunikacji do relacji – innowacja dla klas I ukierunkowana na kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw
 • Z ekologią i zdrowiem na TY – innowacja w zakresie edukacji ekologicznej dla klas I-III
 • Moja mała ojczyzna – innowacja w zakresie edukacji regionalnej dla klas I – III
 • Rozwijanie sprawności rachunkowej uczniów z wykorzystaniem TIK – innowacja w zakresie edukacji matematycznej dla klas IV – VIII
 • Practice makes perfect. La practica hace al. maestro – trening czyni mistrza – innowacja w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego dla klas IV- VIII
 • Filharmonia z klasą – innowacja w zakresie edukacji muzycznej dla klas IV-VIII
 • Huta grafiki i filmu – innowacja ukierunkowana na tworzenie i obróbkę grafiki i filmu
 • Zaprogramuj przyszłość – projekt edukacyjny w zakresie programowania
 • Kot w tarapatach – program profilaktyczno – wychowawczy
 • KOTWICA – program profilaktyczny
 • Stars Europe – europejski projekt promujący aktywność fizyczną
 • Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
 • Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyczny

Za swoją działalność szkoła uzyskała certyfikat: „Szkoła z klasą” oraz „Uczniowie z klasą”.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

POMAGAMY ROZWIJAĆ SKRZYDŁA!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OSIEMDZIESIĄTKI!