Rada Rodziców

Przewodniczący i protokolant:
Jarosław Sysło klasa 5B

Zastępca przewodniczącego:
Ewa Machnik klasa 2A

Skarbnik:
Katarzyna Cebula 5B