Konto Rady Rodziców

74 1020 2906 0000 1102 0013 5384

NIP: 678-27-31-777

Kontakt: sp80radarodzicow@gmail.com

Proponowana składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023: 80 zł za każde dziecko w rodzinie.