Konto Rady Rodziców

74 1020 2906 0000 1102 0013 5384

Kontakt: sp80radarodzicow@gmail.com

Proponowana składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2024/2025:
10
0 zł za każde dziecko w rodzinie (50 zł za semestr)
świetlica
szkolna 120 zł (60 zł za semestr)