Innowacje pedagogiczne realizowane w szkole

W szkole wdrażane są następujące autorskie innowacje.

Pozytywnie zakręceni – Innowacja programowo – metodyczna
Autor: pani Magdalena Górz

Moja mała ojczyzna – poznajemy Kraków i okolice – innowacja pedagogiczna
Autor: pani Magdalena Janowska

Rozwijanie sprawności rachunkowej uczniów z wykorzystaniem TIK – Innowacja matematyczna dla klas IV – VIII
Autorzy: pani Elżbieta Papaj, pani Krystyna Pędracka, pani Magdalena Roztocka

Mała Muzoteka – muzyka, ruch, słowo innowacja organizacyjno – programowa dla uczniów klas I – III
Autor: pani Karolina Stasiowska

Filharmonia z klasą – innowacja organizacyjno – programowa dla uczniów klas IV – VII
Autor: pani Karolina Stasiowska

Między nami dziewczynami – Innowacja pedagogiczna – organizacyjna dla uczennic klas VII i VIII.
Autorzy: pani Grażyna Krzyżak, pani Joanna Golik

Od relacji do komunikacji – Innowacja pedagogiczna – organizacyjna dla uczniów klas I.
Autorzy: pani Grażyna Krzyżak, pani Joanna Golik

Have fun with English – innowacja w zakresie języka angielskiego dla klas I – VIII,
Autorzy: pani Agnieszka Młynarska, pani Małgorzata Treit, pani Jadwiga Lipińska    

Z ekologią i zdrowiem na Ty – innowacja pedagogiczna – kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych u dzieci w klasach I – III
Autor: pani Kinga Sadowska

Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Trening czyni mistrza. – innowacja pedagogiczna metodyczna z języka angielskiego dla klas II-V i z języka hiszpańskiego dla klas VII-VIII
Autor: pani Michalina Borkowska

Do you speak English? Innowacja programowo – metodyczna w ramach języka angielskiego
Autor: Magdalena Górz

Offstage Kids OK- innowacja pedagogiczna – programowa dla klas I-III
Autorzy: pani Magdalena Górz – Świderska, pani Joanna Ziobro

Little Britannica – innowacja z języka angielskiego dla klas I-III
Autor: pani Magdalena Górz – Świderska

Szachy dla każdego – innowacja programowo – metodyczna
Autor: pani Joanna Ziobro

Huta grafiki i filmu – innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna.
Autor: pan Paweł Jakóbczak

Tu jest teatr , czarodziejski magii świat – innowacja pedagogiczna metodyczno – organizacyjna.
Autorzy pani Krystyna Satro, pani Lidia Połomska

Wtorki z Osiemdziesiątką – innowacja organizacyjna
Autorzy: pani Iwona Król – Mazur, pani Beata Smoleń – Goc