ROK SZKOLNY 2021/2022

___________________________________________________________________________________________________

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY –  „Z Dobrą Nowiną przez życie”
obejmuje Ewangelię wg św. Marka.
Etap szkolny – 3.11.2021r. 
Ewangelia według św. Marka , rozdziały 1 – 10 oraz wstęp do Ewangelii wg św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Wszystkie informacje znajdują się na stronie:
https://kuratorium.krakow.pl/biblijny-konkurs-tematyczny-z-dobra-nowina-przez-zycie-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-malopolskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022/

___________________________________________________________________________________________________

Konkursy przedmiotowe 2021/2022
https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-przedmiotowe/konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-2021-2022/

___________________________________________________________________________________________________

Konkursy tematyczne 2021/2022
https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-tematyczne/konkursy-tematyczne-w-roku-szkolnym-2021-2022/

___________________________________________________________________________________________________

Olimpiady 2021/2022
https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/olimpiady/olimpiady-w-roku-szkolnym-2021-2022/