ROZWIJAMY SKRZYDŁA

Czy wiecie, że każdy z Was ma skrzydła?
W naszej szkole pomożemy Wam je szeroko rozwinąć. Robimy to nie tylko podczas lekcji, ale także na zajęciach dodatkowych. Zachęcamy Was do oglądnięcia krótkich filmów.
Zobaczycie w nich, jak uczniowie w szkole spędzają czas po lekcjach. Może któryś z nich
zachęci Was do rozwijania nowych pasji i pomoże rozwinąć skrzydła?

_________________________________________________________________________________________________

Koło matematyczne

Zajęcia prowadzone są z uczniami klas czwartych. Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki i ciekawostki matematyczne.

_________________________________________________________________________________________________

Kółko matematyczne „LOGICO”

Zajęcia prowadzone są z uczniami klasy pierwszej.  Udział w zajęciach angażuje dzieci emocjonalnie, przez co przyczynia się do łatwiejszego zapamiętywania nowych wiadomości i umiejętności z edukacji matematycznej.
Zajęcia rozwijają u uczniów takie cechy jak: poszukiwanie, przewidywanie, pomysłowość, cierpliwość, kreatywność, eliminowanie niepotrzebnych kroków, szybkie podejmowanie decyzji. Są okazją do wspólnej zabawy, pracy i wymiany doświadczeń.

___________________________________________________________________________________________________

Koło komputerowe „ENTER”

___________________________________________________________________________________________________

Koło literackie w klasach ósmych

Na zajęciach kółka literackiego uczniowie klas ósmych czytają i podejmują wyzwania. Dokonują krytycznej analizy tekstów kultury, szukają nowych rozwiązań, interpretują utwory epickie, liryczne i dramatyczne. Piszą opowiadania i rozprawki. Wygłaszają przemówienia. Zbierają wnioski, opinie i argumenty.

_________________________________________________________________________________________________

Koło sportowe – piłka ręczna

Dziewczęta z klas V-VII raz w tygodniu biorą udział w zajęciach piłki ręcznej.
Celem zajęć jest: zwiększenie poziomu sprawności fizycznej / rozwijanie zdolności
motorycznych: koordynacyjnych i kondycyjnych /dziewcząt jako podstawy zdrowego i satysfakcjonującego życia oraz zwiększenie sprawności ruchowej specjalnej (sportowej) poprzez naukę i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych z zakresu piłki ręcznej.

_________________________________________________________________________________________________

Koło informatyczne „HUTA GRAFIKI I FILMU”

_________________________________________________________________________________________________

Koło redakcyjne gazetki szkolnej „IGA”

_________________________________________________________________________________________________

Świetlica szkolna

___________________________________________________________________________________________________

Koło szachowe „Szachy dla każdego”

Zajęcia te mają na celu szerzenie idei uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem umiejętności gry w szachy. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwoju zainteresowań, ćwiczeń w rozwijaniu pamięci i uwagi, rozwoju pozytywnych sfer osobowości, konsekwencji i wytrwałości w działaniu. Głównym celem zajęć jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów.

___________________________________________________________________________________________________

Koło teatralno – flmowe z językiem angielskim „OK!”

Podczas zajęć uczestnicy poszerzają i doskonalą słownictwo w języku angielskim, ćwiczą ekspresję, muzykalność oraz wykazują się kreatywnością. Nabywają pewności siebie i wiary we własne możliwości.

___________________________________________________________________________________________________

Z ekologią i zdrowiem na ty

Celem prowadzonych zajęć jest zaszczepienie w dzieciach chęci zdobywania nowych wiadomości o ekologii i zdrowiu oraz kształcenie właściwych postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Na zajęciach uczniowie uczą się uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata, dostrzegania zależności przyczynowo – skutkowych w nim występujących.

___________________________________________________________________________________________________

Koło biologiczno – geograficzne

Zajęcia koła biologiczno-geograficznego odbywają się raz w tygodniu, ich celem jest rozwijanie zainteresowań światem przyrody. Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętności obserwacji, prowadzenia doświadczeń i eksperymentów, poznają elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, oceniają swoje nawyki żywieniowe oraz stan środowiska, analizują budowę ludzkiego ciała, dbają o zwierzęta i rośliny w pracowni biologicznej.

___________________________________________________________________________________________________

Lodowisko – a tam bardzo ślisko

Uczniowie klas drugich i trzecich raz w tygodniu, w ramach zajęć świetlicowych  biorą udział w wyjazdach na lodowisko im. Adama „Rocha” Kowalskiego .Tam pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów uczą się i doskonałą jazdę na łyżwach, rozwijając przy tym koordynację ruchową, koncentrację, zmysł równowagi, ogólną sprawność fizyczną.  Wyjazdy bardzo integrują uczniów, cieszą się dużą popularnością, są doskonałą formą nauki i zabawy.Zajęcia trwają od września i zakończą się 30 kwietnia. 

___________________________________________________________________________________________________

Basen

Zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. Nauka pływania z różnorodnym sprzętem przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości.

___________________________________________________________________________________________________

Mała Muzoteka klas 1 – 3

Mała Muzoteka to zajęcia muzyczno rytmiczne dla dzieci z klas 1-3. Rozwijamy swoje muzyczne pasje poprzez śpiew, zabawę i ruch. Uczymy się gry na instrumentach, ćwiczymy koncentrację, czas reakcji i pamięć.

___________________________________________________________________________________________________

¡Olé! – koło języka hiszpańskiego

Dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez połączenie nauki z zabawą. Dzięki udziałowi w kółko ¡Olé! uczniowie w łatwy i przyjemny sposób uczą się języka hiszpańskiego. 

___________________________________________________________________________________________________

Koło taneczne Olé!

Koło przeznaczone jest dla uczniów klas pierwszych. Głównymi celami zajęć jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności tanecznych, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu u dzieci, poznawanie nowych kroków i układów tanecznych.

___________________________________________________________________________________________________

Koło teatralne „Bajlandia”

Koło teatralne „Bajlandia” jest przeznaczone dla uczniów klasy I A i I B. Podczas zajęć uczniowie poznają etapy powstawania przedstawienia teatralnego. Sami próbują swoich sił w projektowaniu, własnych przedstawień od momentu powstania pomysłu, do efektu końcowego, prezentacji scenek, przedstawień. Przygotowują też zespołowe przedstawienia wcielając się w różne postacie i role, dobierając odpowiedni strój, ruch, dykcję, efekty specjalne. Poprzez zabawę poznają zawody związane z teatrem.

___________________________________________________________________________________________________

Koło matematyczne

___________________________________________________________________________________________________

Szkoła tańca Step to Dance

Celem zajęć Step to Dance jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych uczniów, a także kształtowanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, gibkości i płynności ruchów. Taniec wzbogaca przeżycia emocjonalne dziecka, wpływa na rozwój intelektualny, społeczny, motoryczny, jak również aktywność twórczą. Sprawia, że dziecko lepiej zauważa otoczenie, swobodnie i spontanicznie posługuje się językiem werbalnym i pozawerbalnym, ma rozbudzoną wrażliwość na siebie i innych ludzi.

___________________________________________________________________________________________________

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego

Choć karate z nazwy jest sztuką walki, tak naprawdę samoobrona nie jest dla najmłodszych najważniejsza. Dzieci uczą się dyscypliny, koncentracji, opanowania a wraz ze zdobywaniem nowych umiejętności zwiększa się ich pewność siebie. Karate nie jest sportem grupowym, więc pozwala dziecku skupić się w większym stopniu na samorozwoju, z drugiej strony treningi zawsze odbywają się w towarzystwie innych adeptów karate. Dzięki tej sztuce walki dzieci stają się zwinniejsze, bardziej gibkie, zwiększa się ich ruchomość w stawach,
elastyczność ścięgien i mięśni.

___________________________________________________________________________________________________