ROK SZKOLNY 2022/2023

Konkursy przedmiotowe 2022/2023
https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-przedmiotowe/konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-2022-2023/

___________________________________________________________________________________________________

Konkursy tematyczne 2022/2023
https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-tematyczne/konkursy-tematyczne-w-roku-szkolnym-2022-2023/

___________________________________________________________________________________________________

Olimpiady 2022/2023
https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/olimpiady/olimpiady-w-roku-szkolnym-2022-2023/