Samorząd szkolny

PREZYDIUM RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP80
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wojciech Pędracki klasa 5a
Nadia Wielgus klasa 7b
Konrad Zdebski klasa 8a

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Magdalena Roztocka– nauczyciel matematyki
Magdalena Górz – nauczyciel języka angielskiego
Izabella Tomczyk-Gąstoł – nauczyciel historii