Samorząd szkolny

PREZYDIUM RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP80
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Magdalena Roztocka– nauczyciel matematyki
Magdalena Górz – nauczyciel języka angielskiego