Rok szkolny 2021/2022

___________________________________________________________________________________________________

Kółko matematyczne „LOGICO”

Zajęcia prowadzone są z uczniami klasy trzeciej.  Udział w zajęciach angażuje dzieci emocjonalnie, przez co przyczynia się do łatwiejszego zapamiętywania nowych wiadomości i umiejętności z edukacji matematycznej.
Zajęcia rozwijają u uczniów takie cechy jak: poszukiwanie, przewidywanie, pomysłowość, cierpliwość, kreatywność, eliminowanie niepotrzebnych kroków, szybkie podejmowanie decyzji. Są okazją do wspólnej zabawy, pracy i wymiany doświadczeń.

___________________________________________________________________________________________________