Regulamin

Rada Rodziców zgodnie z Art. 22a ust.6, art.22 ab  ust.4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) działa w oparciu o uchwalony przez swoich członków Regulamin, który nie może być sprzeczny z ogólnymi przepisami prawa i z prawem oświatowym.

W dniu 25 września 2017 r.Rada Rodziców uchwaliła Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie

Zachęcamy wszystkich rodziców i uczniów do zapoznania się z regulaminem, w szczególności z kompetencjami i obowiązkami Rady Rodziców.