Historia szkoły

JAK BYŁO DAWNIEJ ?

hist2       hist1

Szkoła Podstawowa nr 80 swoją działalność rozpoczęła 1 września 1952r. Była pierwszą szkołą w Nowej Hucie
( www.nh.pl,    Nowa Huta w Wikipedii)

Naukę w tych odległych czasach rozpoczynało  217 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli.  Na kartach kroniki szkolnej zapisano: „…Od roku 1954 przed szkołą kursowała szerokotorowa kolej, która stwarzała niebezpieczeństwo  dla dzieci idących do szkoły. Nierzadko nauczyciele, chcąc się dostać lub wydostać ze szkoły, czołgali się pod wagonami towarowymi, które tarasowały przejście, nieraz na kilka godzin”.

W latach sześćdziesiątych szkoła prowadziła lekcje od  godziny 8:00 do 20:00, a klasy liczyły  od 35 do  40 uczniów. Był to bardzo trudny okres ze względu  na warunki pracy i nauki.

hist3              hist4

Historię Szkoły Podstawowej nr 80 tworzyło przez lata wielu wspaniałych ludzi- nauczycieli, uczniów i rodziców. Na zawsze w pamięci pozostaną nazwiska dyrektorów: Wincentego Chomy, Władysława Zawady, Piotra Fijała, Bronisławy Starczewskiej, Krystyny Rządkowskiej  oraz nauczycieli, którym przyszło kształcić i wychowywać dzieci.

Z wieloma     z nich szkoła do dnia dzisiejszego utrzymuje kontakty, bowiem Ich obecność na uroczystościach, takich jak na przykład : Dzień Edukacji Narodowej, Biesiada Wigilijna, dodaje skrzydeł na co dzień obecnej Radzie Pedagogicznej.

Wspomniane „ przechodzenie pod wagonami pociągu” (lata pięćdziesiąte) mogło być symbolem wielu problemów, z jakimi przyszło zmierzyć się szkole.

W kwietniu 1972 roku, zgodnie z ówczesnym duchem czasów, szkoła otrzymała imię Polskiej Partii Robotniczej.  Wraz z nadejściem nowych czasów i odkrywaniem nowych kart historii, Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz oświatowych o anulowanie powyższej decyzji.

I tak od 24.10. 1989r. do kwietnia 1997r. funkcjonowała nazwa Szkoła Podstawowa nr 80  w Krakowie.

16 kwietnia 1997r. Rada Miasta Krakowa na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nadała szkole imię Wojciecha Bogusławskiego. W tym samym czasie młodzież szkolna otrzymała z rąk dyrektora Krystyny Rządkowskiej i Rady Rodziców nowy sztandar.

Wielotomowa kronika szkoły prowadzona przez uczniów i nauczycieli  świadczy  o tym, że bez względu na historię, nauczyciele zawsze na pierwszym miejscu stawiali dobro dziecka. W ciągu wszystkich lat swego istnienia, szkoła wychowywała uczniów   na wartościowych i prawych ludzi, dobrych Polaków i prawdziwych patriotów.

KIEROWNICY I DYREKTORZY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 80

Wincenty Choma- (IX 1952 – VIII 1953)
Władysław Zawada – (IX 1953 – VIII 1959)
Piotr Fijał- (IX 1959 – 22 VI 1971)
Bronisława Starczewska (VI 1971 – VIII 1986)
Krystyna Rządkowska ( IX 1986 – VIII 2007)
Anna Starczyk – Czerwińska ( od IX 2007 do VIII 2017)
Tatiana Muszyńska – Kwiecień (od IX 2017)

DLACZEGO  OJCIEC  TEATRU  POLSKIEGO – Wojciech Bogusławski?

Wybierając postać Wojciecha Bogusławskiego – aktora, reżysera, dramaturga, kierowano się przekonaniem, że postać ta pozwoli lepiej i głębiej realizować edukację teatralną oraz stworzy możliwość poznania najbliższego regionu. Tutaj  bowiem, niemal    w sąsiedztwie, we wsi Mogiła, toczy się akcja najbardziej znanego utworu Wojciecha Bogusławskiego Cud mniemany, czyli Krakowiacy  i Górale. Bogusławski zaistniał także  świadomości najbliższych nam okolic. To właśnie Mogilanie, wdzięczni za uczynienie ich ziemi „nieśmiertelną” w historii literatury i kultury polskiej, ufundowali w latach siedemdziesiątych twórcy „Cudu mniemanego” obelisk, stojący między Mogiłą, a nowymi osiedlami Nowej Huty. Dzisiaj opiekują się nim uczniowie naszej szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 80 od wielu lat kładzie się duży nacisk na realizację edukacji teatralnej. Od 1993r. organizowane są Eliminacje Teatralne. Prezentując na szkolnej scenie przedstawienia, uczniowie walczą o zdobycie Złotej, Srebrnej lub Brązowej Maski. Eliminacje Teatralne stały się świętem szkoły. W tym dniu organizowane są również warsztaty teatralne prowadzone przez ludzi związanych z krakowskimi teatrami, odbywa się wiele tematycznych konkursów. Uczestnictwo w takich zajęciach umożliwia dzieciom dorastanie do roli widza, miłośnika i odbiorcy sztuki teatralnej, kształtuje dobre nawyki kulturalne i gust estetyczny, a przede wszystkim sprawia radość i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego uczestniczą również w  lekcjach teatralnych organizowanych przez Teatr Stary oraz Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska.

W 1999 roku dopuszczono do realizacji w szkole program autorski nauczycieli polonistów: Edukacja teatralna w klasach IV- VI. Najlepsi uczniowie – aktorzy, mają w  szkole swoją Aleję Gwiazd.

Wojciech Bogusławski, jest bliski wychowankom szkoły.  Uczniowie znają i podziwiają swojego patrona:

Chodząc do szkoły prawie sześć lat,
Czytając książki, słuchając Pani,
Poznałem ludzi, chcących zmienić świat
I dowiedziałem się,  z czego byli znani.

Byli więc wielcy królowie, odkrywcy,
I wynalazcy, i Stańczyk wesoły,
Lecz tylko jeden stał się sercu bliski –
To Bogusławski – patron mojej szkoły.

Nie rządził wprawdzie i nie był bez wad,
Nie wygrał bitwy i nie leczył, ani
Nie odkrył lądu, ale stworzył świat,
Gdzie czuć możemy się, jak zaczarowani.

Ojcem Teatru był- miejsca, w którym
Gdy tylko w górę idzie kurtyna,
Człowiek porzuca nastrój ponury
I o kłopotach wnet zapomina.

Więc Ci dziękuję, Panie Wojciechu
Za to, żeś życie poświęcił  całe,
By ludziom dać odrobinę śmiechu
I by cieszyły sztuki Twe wspaniałe.

autor wiersza: Łukasz  Krawczyk, kl. VI d