Wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Barwy-wolontariatu-4Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań działającym na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej. Szkolne Koło Wolontariatu działa w szkole, środowisku lokalnym, jak również uczestniczy w różnych akcjach humanitarnych i charytatywnych.

Opiekunowie: Joanna Kuzar; Agnieszka Młynarska; Magdalena Górz;

Cele i założenia:

 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie,
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • rozwijanie empatii i tolerancji,
 • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolnej,
 • akcje charytatywne i humanitarne, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Cechy wolontariusza:

 • optymizm i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość,
 • kultura osobista i współdziałanie,
 • tolerancja i akceptacja,
 • dążenie do samodoskonalenia się.

znamieWolontariat – to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo, to jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu SP80 organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek, akcji charytatywnych i humanitarnych.

Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy:

 • działalność na rzecz środowiska szkolnego: ( pomoc koleżeńska w nauce, współpraca ze świetlicą,
 • udział w dniach otwartych szkoły),
 • zbiórka nakrętek dla Hospicjum im. św. Łazarza,
 • akcja charytatywna: „Szkoło pomóż i TY”,
 • Świąteczne kartki dla chorych,
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy i wiele innych….

Współpraca z:

 • Małopolskim Centrum Wolontariatu,
 • MOPS (roznoszenie paczek świątecznych),
 • PCK Oddział Małopolski („Wielkanoc z PCK”)
 • Zarządem Infrastruktury Sportowej (imprezy sportowe, biegowe)
 • Hospicjum im. św. Łazarza

Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu SP80 stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się od odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi.