Dla Ósmoklasistów

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023 r.

Harmonogram egzaminu
Komunikat o przyborach
Komunikat w sprawie dostosowania i form przeprowadzania egzaminu
Informator o egzaminie
Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

ZARZADZENIE NR 5/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2023
r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA

List Prezydenta Miasta Krakowa – Rekrutacja uzupełniająca

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3
Dni Otwarte w 3 Liceum Ogólnokształcącym 
Dzień Otwarty w 31 Liceum informatycznym + informacje o szkole
Dzień Otwarty XX Liceum Ogólnokształcącego
Krakowski_Tydzień_Zawodowców
Dni Otwarte Zespole Szkół Budowlanych nr 1
Festiwal Zawodów 2023
Otwarta Sobota w Gastronomiku
Krakowski Tydzień Zawodowców
XV Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych
Targi Szkół Zawodowych w Meliorku online


W celu ułatwienia wybrania właściwej ścieżki dalszego kształcenia udostępniamy nową aplikację – ZAWODOMETR
Więcej informacji na stronie:
https://zawodowa.malopolska.pl/zawodometr-pl-bo-talenty-da-sie-zmierzyc