Informacja dla Rodziców i uczniów

 

Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi zapisy dla chętnych uczniów kl. III – VII.

Wolontariat:

  • to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych;
  • inicjatywa skierowana do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym.

Korzyści dla uczniów:

  • nowa, atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu
  • rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
  • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach
  • rozwój własnej osobowości, poznawania siebie, zdobywania doświadczeń i umiejętności współdziałania w grupie;
  • alternatywa dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.

zapisy: Maria Warchoł, wychowawca świetlicy