dzieciTERMINY SPOTKAŃ PRZEDSZKOLAKÓW W OSIEMDZIESIĄTCE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  • 5 października 2019 r. Piknik szkolny godz. 9:00 – 14:00
  • 5 listopada 2019 r. Wtorek z Osiemdziesiątką godz. 16:30 – 18:00
  • 3 grudnia 2019 r. Dzień Otwarty Szkoły godz. 16:00 – 18:00
  • 14 stycznia 2020 r. Wtorek z Osiemdziesiątką godz. 16:30 – 18:00
  • 3 marca 2020 r. Dzień Otwarty Szkoły godz. 16:00 – 18:00

 Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Wizyty w szkole, to doskonała okazja do poznania pracowników, bazy oraz oferty dydaktycznej placówki.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Dzień otwarty szkoły

3 grudnia 2019r.odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty, który przebiegał pod hasłem ,, Pomagamy rozwijać skrzydła”.
Dzieci z nowohuckich przedszkoli wraz z Rodzicami spotkali się z Dyrektorem szkoły panią T.Muszyńską-Kwiecień, nauczycielami i uczniami.
Goście uczestniczyli w licznych atrakcjach, między innymi:,,Świątecznym dniu języków obcych”, prezentacji układów tanecznych i recytacji wierszy. Uczniowie klas 6-8 zaprezentowali projekt: ,,Z angielskim przez świat”: występ teatrzyku kukiełkowego pt.,,Rudolf czerwononosy” oraz kiermasze świąteczne w Europie i na świecie.
Przedszkolaki brały udział w zabawach konstrukcyjnych, obserwacjach naukowych, ćwiczeniach z tablicą interaktywną, zabawach ruchowych w sali gimnastycznej i szkolnej harcówce.
Dzień Otwarty był również okazją do podziwiania licznych wystaw: rekwizytów teatralnych, prac uczniowskich ,,Szkoła marzeń”, egzotycznych i domowych zwierząt. Upłynął w radosnej atmosferze i twórczych działaniach.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019

BRAWO ÓSMOKLASIŚCI OSIEMDZIESIĄTKI !!!

 Bardzo miło nam Państwa poinformować, iż Nasi Ósmoklasiści uzyskali bardzo dobre wyniki z Ogólnopolskiego Egzaminu Ósmoklasisty. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli najlepszy wynik wśród dziewięciu samorządowych szkół podstawowych  Dzielnicy XVIII Krakowa, w których do egzaminu przystąpiło powyżej 10 uczniów. 

 Język polski – wynik naszej szkoły 70%, stanin 7 oznacza wynik wysoki; wynik w Polsce 63%

 Matematyka – wynik naszej szkoły 53%, stanin 7 oznacza wynik wysoki;  wynik w Polsce 45%

 Język angielski – wynik naszej szkoły 63%, stanin 6 oznacza wynik powyżej średniego; wynik w Polsce 59%

 Język niemiecki – wynik naszej szkoły 73%, stanin 9 oznacza wynik najwyższy;  wynik w Polsce 42%

 

GRATULUJEMY !

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez uczniów, na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Stanin 1 = wynik najniższy, 2 = wynik bardzo niski, 3 = wynik niski, 4 = wynik poniżej średniej, 5 = wynik średni, 6 = wynik powyżej średniej, 7 = wynik wysoki, 8 = wynik bardzo wysoki, 9 = wynik najwyższy.