Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Szkoła naszym uczniom zapewnia:

 • życzliwą, przyjazną i bezpieczną atmosferę,
 • wysoki poziom nauczania,
 • wszechstronny rozwój uczniów,
 • profesjonalną i wszechstronną opiekę dydaktyczno – wychowawczą,
 • opiekę pedagoga,
 • atrakcyjne metody nauczania zgodne z najnowszymi założeniami pedagogiki,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • jednozmianowość,
 • bardzo dobre warunki lokalowe,
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne,
 • bogato wyposażoną bibliotekę,
 • atrakcyjny program świetlicy otwartej od 6.30 do 17.00,
 • dziennik elektroniczny,
 • opiekę stomatologa i higienistki,
 • smaczne domowe obiady.

Dodatkowo oferujemy:

 • bogatą gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
 • płatne zajęcia: ceramiki, robotyki, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego i inne,
 • działalność zuchową i harcerską,
 • działalność w ramach samorządu i wolontariatu,
 • możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych,
 • wyjazdy na zielone szkoły od klasy pierwszej,
 • atrakcyjne wycieczki klasowe,
 • dużą ilość wyjść pozalekcyjnych i imprez klasowych,
 • zajęcia na basenie od klasy pierwszej,
 • możliwość udziału w akcjach: „Zima w szkole” i „Lato w szkole”.

 

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. (plik do pobrania).

Zapisów dzieci dokonuje się pod adresem internetowym:  ELEMENTO


 

 Terminy  spotkań  ” Wtorki z 80″ i  Dni  Otwartych    Zapraszamy !!!

Spotkanie 1 17 października17 r. „Wtorek z 80”
Spotkanie 2 14 listopada 2017 r. Dzień otwarty szkoły
Spotkanie 3 12 grudnia 2017 r. „Wtorek z 80”
Spotkanie 4 16 stycznia 2018r. „Wtorek z 80”
Spotkanie 5 13 marca 2018 r. Dzień otwarty szkoły
Spotkanie 6 22 maja 2018 r. „Wtorek z 80”