Zapisy do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 informuje, że od 18 kwietnia do 8 maja w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.00 przyjmowane są wnioski w sprawie zapisu dzieci na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego. Wnioski w formie papierowej dostępne są w sekretariacie szkoły i dyżurce. Można je również pobrać i wydrukować z PDF-u zmieszczonego poniżej.
Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci 7-letnie (ur. w 2010r.) oraz na wniosek rodziców dzieci 6-letnie, które w roku szkolnym 2016/2017 korzystały z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6 – letnie (ur. w 2011r.).

Szczegóły dotyczące rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli w Krakowie można znaleźć na stronie: www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „REKRUTACJA”.

 

Oddział przedszkolny-karta_zapisu

Klasa I-karta_zapisu

 

Harmonogram prac komisji rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej nr 80w Krakowie

na rok szkolny 2017/2018

18.04 – 08.05 Przyjmowania wniosków – w godzinach pracy sekretariatu

18.04 – 15.05 Weryfikacja wniosków

11.05 (godz.9:00) do 02.06 Edycja wniosków – zamknięcie etapu

08.06 godz. 8:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji ( lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych )

Od 09.06 do 22.06 do godz. 24;00 Potwierdzenie woli przyjęcia – podpisywanie umów

23.06 godz. 12:00 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca:

26.06 – 30.06 Rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków

26.07 – 11.07 Weryfikacja wniosków

01.08 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji

02.08 – 04.08 Potwierdzenie woli przyjęcia, podpisywanie umów

08.08 godz. 9:00 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

——————————————————————————————————————————————————–