Home » Nasza szkoła » Projekty edukacyjne.

Projekty edukacyjne.

 W naszej szkole realizowane będą następujące programy profilaktyczno-edukacyjne:

 

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” ( dok  pdf)

Nasza szkoła od kwietnia 2017 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

bank1

bank2 

 Projekt „Jedzmy odpowiedzialnie”

 

logo1

logo2

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się międzynarodowego projektu ” Jedzmy odpowiedzialnie„. Projekt koordynowany jest przez fundację „ Szkoły dla ekorozwoju„ a jego celem jest promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego.

Zagadnienia, które porusza projekt to:

  • żywność lokalna i sezonowa.
  • bioróżnorodność w rolnictwie.
  • sposoby produkcji: bio-produkty, rolnictwo organiczne, sprawiedliwy handel.
  • konsumpcja mięsa.
  • żywność przetworzona i olej palmowy.
  • marnotrawstwo żywności.

Realizując założenia projektu szczególną uwagę zwrócimy na żywność przetworzoną i olej palmowy. Dowiemy się jaki wpływ ma żywność przetworzona i olej palmowy na nasze zdrowie, odpowiemy na pytania: gdzie produkowany jest olej palmowy i jaki wpływ na środowisko ma jego produkcja?.

Drugim obszarem, na który chcemy zwrócić uwagę jest marnotrawstwo żywności. Kupujemy za dużo, kupujemy bez zastanowienia, kupujemy nie zwracając uwagi na terminy przydatności do spożycia. A co robimy z produktami niewykorzystanymi? Zazwyczaj wyrzucamy! Czy tak musi być? Jak ograniczyć ilość marnowanej żywności? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w ciągu tego roku.

Na realizację naszych celów otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 400 Euro.

Opiekunowie przedsięwzięcia: Marzena Orłowska i Małgorzata Ostrowska-Walczak zachęcają do współpracy: uczniów, nauczycieli, rodziców i  wszystkich, którym zrównoważona konsumpcja leży na sercu. Podzielcie się z nami swoimi pomysłami

i spostrzeżeniami.

Członkowie Eko-Komitetu

 


 

stars PROJEKT STARS

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu STARS, którego celem jest zwiększenie liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży, związanych z dojazdami do szkoły.
W ramach projektu została przygotowana tablica informacyjna, wykonano baner reklamujący projekt, uczniowie klas czwartych wykonali znaki drogowe, dla uczniów klas piątych zorganizowano zajęcia w ramach CYKLOEDUKACJI, uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie na rowerowe logo szkoły, odbyły się również warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie pomalowali swoje podkoszulki, stosując rowerowe logo szkoły autorstwa Darii Nodzyńskiej z klasy IVC.

 


Zaproszenie_do_III_Edycji_Programu_InstaLing_dla_Szkol_1

ling-logo_400Jest to program, który realizujemy  w klasach IV – VI i służy do nauki słownictwa angielskiego przy pomocy komputera i Internetu.. Uczy zarówno poprawnej pisowni jak i wymowy.

 www.instaling.pl.

 


smok

Czyste powietrze wokół nas”- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, który realizowany będzie w „oddziale zerówkowym”. Celem głównym programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 


 

niepal

„Nie pal przy mnie proszę”to Program Edukacji Antytytoniowej skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. W czasie zajęć uczniowie usystematyzują
i poszerzą swoje informacje na temat zdrowia, dowiedzą się, jak o nie dbać.

 


 

zwrW klasach IV  realizowany będzie program „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego celem głównym jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas  (zajęcia zostały już wcześniej przeprowadzone z uczniami obecnych klas V i VI). W trakcie realizacji programu uczniowie poszerzą swoją wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększą świadomość na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu i konieczności odpowiedniego dbania o zdrowie własne i swoich bliskich. Dowiedzą się, jak unikać zachowań ryzykownych dla zdrowia.

 

 


trzymajW klasach naszej szkoły realizowany jest Ogólnopolski Program Edukacji „Trzymaj Formę”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety.

 

 


 

logo_KBP

 

Uczniowie klas I uczestniczą w  edukacyjnym programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa wśród najmłodszych.

 

 


 

rkkunwgmk„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”