Home » Dla Rodziców » Rada rodziców » Regulamin

Regulamin

Rada Rodziców zgodnie z Art. 33 ust.4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 458 z 2009 r. – z póż. zm.) działa w oparciu o uchwalony przez swoich członków Regulamin, który nie może być sprzeczny z ogólnymi przepisami prawa i z prawem oświatowym.

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców uchwaliła nowy nowiązujący Regulamin Rady Rodziców SP 80 w Krakowie.

Zachęcamy wszystkich rodziców i uczniów do zapoznania się z regulaminem, w szczególności z kometencjami i obowiązkami Rady Rodziców.