Ekologia w szkole

W naszej szkole istotną rolę odgrywa kształcenie postaw proekologicznych oraz  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów.Współpracujemy z Pracownią Animacji Ekologicznej, działającą przy Domu Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie.Prowadzimy zajęcia o charakterze badawczym, bierzemy udział w projektach edukacyjnych, konkursach, wycieczkach, warsztatach i akcjach ekologicznych. Przez cały rok szkolny zbieramy surowce wtórne. Każdego roku włączamy się czynnie do światowej akcji „Sprzątanie świata”. W naszej pracy często korzystamy z metody projektu.

W ostatnich latach metoda ta wykorzystana została przy realizacji tematów:  „Przestrzeń publiczna wokół nas”, „Frontem do Wisły”, „Stan środowiska, a zdrowie człowieka”, „Tydzień promocji zdrowia”, ,, Młodym okiem na zieleń’’. Efekty swojej pracy uczniowie prezentowali zarówno społeczności szkolnej, jak  i na turniejach międzyszkolnych, gdzie zawsze spotykały się z dużym uznaniem jury, a zespoły ze Szkoły Podstawowej  nr 80 zajmowały najwyższe miejsca, pokonując w rywalizacji nawet licealistów.