Home » Przekaż 1%

Przekaż 1%

1procent2016  1procent2016_2

Z inicjatywy Rady Rodziców podpisane zostało porozumienie pomiędzy Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym”
z siedzibą w Częstochowie, a Szkołą Podstawową nr 80. Celem Porozumienia jest prowadzenie działań w celu pozyskania środków w ramach 1% podatku z rozliczeń rocznych.

Dzięki współpracy z Fundacją możemy zbierać fundusze z 1 procenta podatku, aby rozwijać szkołę poprzez zakup pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych, nagród dla uczniów i modernizację budynku szkoły.

Szczegóły działania fundacji na stronie:     www.mlodzi-mlodym.pl

Fundacja zobowiązuje się przekazać 75% zebranej kwoty na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 80.

W zeznaniu podatkowym w poszczególnych PIT-ach, należy podać numer: „KRS 0000270261″, a w rubryce dodatkowej „Cel szczegółowy” umieścić dopisek „SP 80 KRAKÓW”. 

Każda przekazana kwota będzie wspierać działalność statutową szkoły i rozwój naszych uczniów.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 80!

Dotychczas zebraliśmy:

– rok 2012–36,53 zł           – rok 2013–694,28 zł               – rok 2014–886,73 zł
Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i doposażenie pracowni polonistycznej.

DZIĘKUJEMY za dotychczasowe wpłaty i prosimy o kolejne!