Home » Nasza szkoła » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  nr 80

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

AKT ZAŁOŻYCIELSKI OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w SP80 w roku szkolnym 2020/2021

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w SP 80 w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021

 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  1
j. angielski klasa 1
religia klasa 1

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  2
 j. angielski klasa 2
 religia klasa 2

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  3
 j. angielski klasa 3
religia klasa 3

 Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I -_III

Klasy IV – VIII

język polski

klasa 4     klasa  5     klasa 6      klasa  7     klasa 8

język angielski

klasa 4      klasa 5          klasa 6    klasa 7     klasa 8

język niemiecki

klasa 7 – 8

język   hiszpański

klasa 7 – 8

matematyka

klasa 4         klasa 5      klasa 6      klasa 7   klasa 8

historia

klasa 4     klasa 5      klasa 6     klasa 7    klasa 8  

przyroda

klasa 4    

biologia

klasa 5    klasa 6   klasa 7    klasa 8

geografia

klasa 5   klasa 6    klasa 7     klasa 8

fizyka

klasa  7     klasa 8

chemia

klasa 7    klasa 8

plastyka

klasa  4 – 7

muzyka

klasa 4 – 7

technika

klasy 4- 6

informatyka

klasa 4       klasa 5     klasa 6   klasa 7     klasa 8

wychowanie  fizyczne

klasa 4 – 8

 religia

klasa 4         klasa 5   klasa 6      klasa 7    klasa 8

WOS
Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa 8
klasa  8