Home » Nasza szkoła » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

STATUT   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  nr 80

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OBOWIĄZUJĄCE PROGRAMY NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  1
j. angielski klasa 1
religia klasa 1

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  2
 j. angielski klasa 2
 religia klasa 2

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  3
 j. angielski klasa 3
religia klasa 3

 

Klasy IV – VIII

język polski

klasa 4     klasa  5       klasa  6       klasa  7     klasa 8

język angielski

klasa 4      klasa 5         klasa 6       klasa 7     klasa 8

język niemiecki

klasa 7 – 8

język   hiszpański

klasa 7 – 8

matematyka

  klasa 4         klasa 5       klasa 6         klasa 7   klasa 8

historia

klasa 4     klasa 5   klasa 6    klasa 7    klasa 8  

przyroda

klasa 4      klasa 6

biologia

klasa 5     klasa 7    klasa 8

geografia

klasa 5     klasa 7     klasa 8

fizyka

klasa  7    klasa 8

chemia

klasa 7    klasa 8

plastyka

klasa  4 – 7

muzyka

klasa 4 – 7

technika

klasa  4 – 5       

informatyka

klasa 4       klasa 5     klasa 7     klasa 8

zajęcia  komputerowe

  klasa  6

wychowanie  fizyczne

klasa 4 – 8

 religia

klasa 4         klasa 5       klasa 6      klasa 7    klasa 8

WOS
Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa 8
klasa  8