Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 W KRAKOWIE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SP80 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W SP80 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SP80 W KRAKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY OBOWIĄZUJĄCY W SP80 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AKT ZAŁOŻYCIELSKI OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1
j. angielski klasa 1
religia klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2
j.angielski klasa 2
religia klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3
j.angielski klasa 3
religia klasa 3

 Wymagania edukacyjne z etyki dla klas I -_III

Klasy IV – VIII

język polski

klasa 4     klasa  5     klasa 6      klasa  7     klasa 8

język angielski

klasa 4        klasa 5       klasa 6    klasa 7    klasa 8

język niemiecki

klasa 7 – 8

język   hiszpański

klasa 7      klasa 8

matematyka

klasa 4      klasa 5      klasa 6      klasa 7   klasa 8

historia

klasa 4      klasa 5      klasa 6     klasa 7    klasa 8  

przyroda

klasa 4    

biologia

klasa 5    klasa 6   klasa 7    klasa 8

geografia

klasa 5   klasa 6    klasa 7     klasa 8

fizyka

klasa  7     klasa 8

chemia

klasa 7     klasa 8

plastyka

klasa  4 – 7

muzyka

klasa 4        klasa 5-6       Klasa 7

technika

klasy 4- 6

informatyka

klasa 4      klasa 5     klasa 6     klasa 7    klasa 8

wychowanie  fizyczne

klasa 4 – 8

 religia

klasa 4    klasa 5    klasa 6    klasa 7      klasa 8

WOS
Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa 8
klasa 8