Home » Nasza szkoła » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

STATUT   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  nr 80

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ N

OBOWIĄZUJĄCE PROGRAMY NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania 2017/2018

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  1
j. angielski klasa 1
religia klasa 1

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  2
 j. angielski klasa 2
 religia klasa 2

Edukacja  wczesnoszkolna  klasa  3
 j. angielski klasa 3
religia klasa 3

 

Klasy IV – VIII

język polski

klasa   4    klasa  5       klasa  6       klasa  7

język angielski

klasa 4      klasa 5         klasa 6       klasa 7

język niemiecki

klasa 7

język   hiszpański

klasa 7

matematyka

klasa 4         klasa 5       klasa 6         klasa 7

historia

klasa 4, 5, 6, 7   

przyroda

klasa 4         klasa 5       klasa 6

biologia

klasa 7 

geografia

klasa 7 

fizyka

klasa  7

chemia

klasa  7

plastyka

klasa  4 – 7

muzyka

klasa 4 – 7

technika

klasa  4, 5, 6       

informatyka

klasa  4           klasa 7

zajęcia  komputerowe

klasa 5         klasa  6

wychowanie  fizyczne

klasa 4 – 7

 religia

klasa 4         klasa 5       klasa 6      klasa 7