Home » Nasza szkoła » Biblioteka

Biblioteka

Godziny otwarcia :

poniedziałek

8:45 – 14:00

wtorek

8:45 – 10:50

11:35 – 15:00

środa

8:45 – 14:00

czwartek

8:45 – 13:00

piątek

8:45 – 13:30

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i  rodziców. Wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest także miejscem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów oraz częścią szkoły, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji placówki w stosunku do uczniów: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.

W naszej szkole funkcjonuje biblioteka składająca się z trzech pomieszczeń:  Wypożyczalni,  Multimedialnego Centrum Informacji (cztery stanowiska komputerowe)  i Czytelni .

Kolorowe, udekorowane i ukwiecone wnętrze czytelni stwarza sprzyjający nastrój do czytania czasopism, komiksów i książek z różnych dziedzin wiedzy, odrabiania zadań z pomocą nauczyciela bibliotekarza, korzystania z księgozbioru podręcznego czy też rozmów z bibliotekarzem o ulubionych książkach. Najmłodsi czytelnicy mają do dyspozycji  dwa  relaksujące  kąciki  czytelnicze  (materac, poduchy i pufy), w których  mogą po prostu wypocząć czy  porozmawiać. Nauczyciele i rodzice mają możliwość poszerzyć swą  wiedzę z  pedagogiki, psychologii, dydaktyki  i  wychowania w oparciu o najnowsze pozycje wydawnicze z tych dziedzin oraz prasę pedagogiczną. W ciągu ostatnich dwóch lat księgozbiór biblioteki wzbogacił się o ponad 1300 nowych pozycji książkowych dzięki wykorzystaniu funduszy z projektów „Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Czasopisma dostępne w bibliotece to:

 – dla uczniów: Świerszczyk, Krzysztoforek, Odkrywca;

 – dla nauczycieli: Biblioteka w szkole, Świetlica, Życie szkoły.

Multimedialne Centrum Informacji jest stale do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Do zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,
 • udzielanie pomocy uczniom:
  1. w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenie osobowości,
  2. w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,
  3. we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego,
  4. w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
  5. w wyrabianiu nawyku czytania i uczenia się,
  6. w korzystaniu z różnych źródeł informacji ( Internetu, encyklopedii, programów   multimedialnych),  a także w doborze literatury i kształtowaniu  nawyków czytelniczych,
 • organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, wystaw okolicznościowych,
 • organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych.
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, służącej   upowszechnianiu czytelnictwa,
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej.

ZAPRASZAMY