Biblioteka

 

Bibliotekarka – Pani Anna Hojwa 

Biblioteka szkolna składa się z trzech pomieszczeń:  wypożyczalni,  multimedialnego centrum informacji oraz czytelni. 

Kolorowe, udekorowane i ukwiecone wnętrze czytelni stwarza sprzyjający nastrój do czytania czasopism, komiksów i książek z różnych dziedzin wiedzy, odrabiania zadań z pomocą nauczyciela bibliotekarza, korzystania z księgozbioru podręcznego czy też rozmów z bibliotekarzem o ulubionych książkach. Najmłodsi czytelnicy mają do dyspozycji  dwa  relaksujące  kąciki.

W ciągu ostatnich lat księgozbiór biblioteki wzbogacił się o ponad 1500 nowych pozycji książkowych dzięki wykorzystaniu funduszy z projektów „Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka szkolna jest miejscem edukacji czytelniczej uczniów. Wspiera szkołę w realizacji podstawy programowej.