Patron Szkoły

Wojciech Bogusławski ( 1757-1829)

dyrektor teatru, aktor, dramatopisarz i pedagog

zwany ojcem sceny polskiej; 1783-1814 (z przerwami) dyrektor Teatru Narodowego; twórca pierwszego stałego zespołu zawodowych aktorów

polskich, także pierwszej szkoły dramatycznej, autor i tłumacz ok. 80 utworów dramatycznych i librett operowych:

Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale;

Więcej o Wojciechu Bogusławskim