Home » Dla Ósmoklasistów

Dla Ósmoklasistów

PODSTAWOWE INFORMACJE  O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY ORAZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH          (pdf)

ważny   adres:    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

 

Informacje dotyczące konkursów  oraz olimpiad przedmiotowych :

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/aktualizacja-kom.-z-7-listopada-2017-r.pdf

https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-przedmiotowe/konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-2018-2019/konkursy-przedmiotowe-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2018-2019/

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-11-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-pods/

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/2020 wraz z ilością planowanych klas pierwszych

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na-rok-szk-2019-2020/

Plakaty oraz prezentacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020