Home » Dla Rodziców » Rada rodziców » Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Konto Rady Rodziców:

74 1020 2906 0000 1102 0013 5384

NIP: 678-27-31-777

Kontakt: sp80radarodzicow@gmail.com

Proponowana składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

pierwsze dziecko 60 PLN/rok (co odpowiada 6 PLN miesięcznie)

drugie dziecko 30 PLN/rok (co odpowiada 3 PLN miesięcznie)

trzecie dziecko 20 PLN/rok (co odpowiada 2 PLN miesięcznie)