Rada Rodziców

Przewodniczący i protokolant:
Jarosław Sysło klasa 6B

Zastępca przewodniczącego:
Ewa Kotlarz klasa 4B

Skarbnik:
Katarzyna Cebula 6B