Aktualności

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców prosi uprzejmie o wnoszenie rocznych składek na fundusz Rady Rodziców w ustalonej na ostatnim zebraniu RR wysokości:
– po 80 złotych każde uczęszczające dziecko do szkoły
Opłaty mogą Państwo wnosić do skarbników klasowych do 15 listopada
Z pieniędzy zgromadzonych na funduszu RR możemy finansować nagrody dla uczniów, okolicznościowe imprezy szkolne, a także wspierać w miarę naszych możliwości działania na rzecz poprawy infrastruktury szkoły.

Liczymy na Państwa solidarność we wspieraniu wszystkich dzieci w naszej szkole.

Jednocześnie przypominamy, że na konto rady 74 1020 2906 0000 1102 0013 5384 można dokonywać wpłat na świetlicę szkolną tj. 50 zł za semestr ( 10 zł za miesiąc ) lub za cały rok szkolny 100 zł.

Z poważaniem
Rada Rodziców SP 80 w Krakowie

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________