Aktualności

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców prosi uprzejmie o wnoszenie rocznych składek na fundusz Rady Rodziców w ustalonej na ostatnim zebraniu RR wysokości:
– po 100 złotych każde uczęszczające dziecko do szkoły
Opłaty mogą Państwo wnosić do skarbników klasowych do 15 listopada
Z pieniędzy zgromadzonych na funduszu RR możemy finansować nagrody dla uczniów, okolicznościowe imprezy szkolne, a także wspierać w miarę naszych możliwości działania na rzecz poprawy infrastruktury szkoły.

Liczymy na Państwa solidarność we wspieraniu wszystkich dzieci w naszej szkole.

Jednocześnie przypominamy, że na konto rady 74 1020 2906 0000 1102 0013 5384 można dokonywać wpłat na świetlicę szkolną tj. 60 zł za semestr lub za cały rok szkolny 120 zł.

Z poważaniem
Rada Rodziców SP 80 w Krakowie

___________________________________________________________________________________________________

Podsumowanie działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie za rok szkolny 2022/2023

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW RADY RODZICÓW:

rok szkolny 2022/2023
rok szkolny 2021/2022
rok szkolny 2020/2021

___________________________________________________________________________________________________