Home » Okiem Ucznia » Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego:

w roku szkolnym 2017 / 2018

 

Paweł  Jakóbski  kl. VIIc   –  przewodniczący

Miłosz Kowalski  kl. VIIb   –   zastępca przewodniczącego

Szymon Sadowski  kl. VIIc   –  członek (skarbnik)

Jakub Jasiak  kl. VIIa    –  członek

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Joanna Ziobro – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Joanna Opozda – nauczyciel chemii