Samorząd szkolny

PREZYDIUM RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP80
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Magdalena Górz – nauczyciel języka angielskiego
Izabella Tomczyk – Gąstoł – nauczyciel historii