Home » Konkursy » Konkursy szkolne

Konkursy szkolne

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„TORCIK DLA TROLLA”

 1. Cele konkursu
 • rozwijanie zainteresowań literackich wśród uczniów,
 • doskonalenie umiejętności redagowania opowiadania,
 • podjęcie refleksji na temat ponadczasowych zagadnień egzystencjalnych (przyjaźń, zaufanie),
 • promowanie twórczości dziecięcej.
 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V–VI Szkoły Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie.

 1. Zadanie konkursowe

Czubki drzew zadrżały. Powoli zaczął wyłaniać się zza nich wielki cień. Wzrostem znacznie przewyższał nawet najwyższe drzewa! Alf już na niego czekał. Podniósł rękę na znak powitania i radośnie pomachał.

Troll uśmiechnął się i szybko otarł łzę wzruszenia spod oka[1].

 • Napisz opowiadanie o przyjaźni, którego bohaterem będzie troll.
 • Umieść w swojej opowieści dialogi oraz elementy opisu postaci lub krajobrazu.
 • Tekst nie może być dłuższy niż dwie strony A4; czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.
 • Pracę podpisz: imię, nazwisko, klasa.
 • Opowiadanie należy przesłać na adres e-mail organizatora konkursu, p. Urszuli Wykurz: u.wykurzSP80@gmail.com
 1. Kryteria oceniania

Jurorem konkursu jest pani JULITA PASIKOWSKA-KLICA, autorka książki „Zielony Latawiec. Przyjaźń przez 6 kontynentów”. 

W ocenie prac brana będzie pod uwagę:

 • zgodność z tematem,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • poprawność i bogactwo języka.
 1. Terminy

Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mail organizatora do 18 października 2020 r.

 1. Postanowienia końcowe

Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika konkursu (załącznik nr 1) i/lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2). Załączniki są dostępne u pani Urszuli Wykurz.

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

UWAGA UCZNIOWIE KLAS V- VI!
Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie literackim
OPOWIEŚCI SPADAJĄCEGO LIŚCIA

liść

Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich uczniów,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji,
 • rozwój wrażliwości artystycznej.

Jesień to piękna pora urzekająca różnorodnymi barwami.
Niech kolorowe liście, które każdego zachwycają, zainspirują Cię do działania …

Regulamin konkursu:

 1. Stwórz niezwykłe opowiadanie, którego głównym bohaterem  będzie jesienny liść.
  Czytelnie napisane prace nie  mogą przekraczać 2 stron wydruku komputerowego.
 2. Każde wypracowanie powinno zawierać dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.
 3. Zadania należy dostarczyć organizatorowi konkursu do dnia: 26 października 2020

Życzę twórczych pomysłów!
Organizator: Marta Machnik

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

„ Pani Jesień dary niesie”
Jesienny konkurs plastyczny

pani_jesień

 Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności
 • rozwijanie i promowanie talentów plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi.

Konkurs jest kierowany do uczniów klas 1-3

Uczniowie przygotowują prace związane z jesienią oraz darami jakie otrzymujemy od tej pory roku.
Na pracy powinien znajdować się wizerunek Pani Jesieni oraz jesienne dary, praca nie może być przestrzenna.
Format prac A4 – A3.
Termin składania prac do 5 października 2020 roku do Sali nr 37.
Mile widziane ciekawe pomysły, techniki i wykonanie plastyczne.
Praca ma być podpisana: Imię, nazwisko oraz klasa.

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zwierząt,

świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny

„Moje ulubione zwierzę”

1Cele konkurs:

 • wyzwalanie kreatywności i wyobraźni
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • rozwijanie zdolności i talentów dzieci
 • uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony zwierząt.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Temat konkursu: przedstawienie dowolnie wybranych zwierząt.
Wymogi dotyczące prac: technika plastyczna dowolna, przy pracach płaskich min. A4.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VI

Ocenie będą podlegać: estetyka i staranność wykonania, stopień trudności techniki.
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.
Czas trwania konkursu: 09.2020 – 6.10. 2020 r.

 Prace prosimy składać u wychowawców świetlicy do 6.10.2020 r.

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *