Home » Okiem Ucznia » WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

Barwy-wolontariatu-4

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

 

 

 

Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań działającym na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.

Spotykamy się w czwartek ( I i III tydzień miesiąca) o godz.15:00. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej. Szkolne Koło Wolontariatu działa w szkole, środowisku lokalnym, jak również uczestniczy w różnych akcjach humanitarnych i charytatywnych.

Opiekunowie: Maria Warchoł – koordynator, wychowawca świetlicy; Anna Michalec – wychowawca świetlicy; Grażyna Krzyżak – pedagog szkolny.

Cele i założenia: 

- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie;
– uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
– kształtowanie postaw prospołecznych;
– rozwijanie empatii i tolerancji;
– angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
– współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
– wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej;
– akcje charytatywne i humanitarne, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Cechy wolontariusza:

- optymizm i chęć do działania; – motywacja do niesienia pomocy potrzebującym; – umiejętność wygospodarowania wolnej chwili; – odwaga, empatia i otwartość; – odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość; – kultura osobista i współdziałanie; – tolerancja i akceptacja; – dążenie do samodoskonalenia się.

Sposoby ewaluacji:

- sprawozdanie z działania Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego;
– rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których obecni są Wolontariusze,
– zdjęcia z imprez;
– informacje na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez wolontariuszy działań;
– podziękowanie dla osób i instytucji; -
potwierdzenia wpłat na konta fundacji; -dzienniczki wolontariuszy.

 

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 ROK SZKOLNY 2017/2018

* Koleżeńska pomoc w nauce

* Współpraca z Samorządem Uczniowskim, Dyrekcją, Nauczycielami, Pracownikami szkoły

* Udział w wydarzeniach szkolnych, akcjach charytatywnych na terenie szkoły

* Promocja szkoły w środowisku lokalnym

* Udział w akcji – „Zakręceni dla Hospicjum”

* Aktualizowanie informacji na tablicy SKW i wiadomości na stronie internetowej szkoły

* Współpraca z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami   

           MIESIĄC                    DZIAŁANIA
       

          WRZESIEŃ

 • Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły
 • Wykonanie i rozwieszenie plakatów ogłaszających nabór wolontariuszy
 • Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym
 • Zamieszczenie informacji o wolontariacie na stronie internetowej szkoły
 • Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami i zapoznanie ich z ideą wolontariatu, omówienie celów i zadań  Koła Wolontariatu
 • Analiza potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego
 • Opracowanie planu pracy wolontariatu
 • Nawiązanie współpracy z Małopolskim Centrum Wolontariatu, z Hospicjum św. Łazarza, z MPOS – filia nr 4, z Krakowskim Oddziałem PCK

PAŻDZIERNIK

 • Praca wolontariacka, monitorowanie i wsparcie wolontariuszy
 • Koleżeńska pomoc w nauce ( 4 razy w tygodniu)
 • Pozyskanie sponsora na zakup koszulek dla wolontariuszy
 • Wykonanie zaproszeń do lokalnych przedszkoli na dzień otwarty: ”Wtorki z 80”
 • Udział w akcji charytatywnej – „Szkoło Pomóż  i Ty” – Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
 • Prelekcja o wolontariacie hospicyjnym dla uczniów kl. IV – VII, koordynator wolontariatu młodzieżowego TPCH – „Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie
 • Nawiązanie kontaktu z wolontariuszką, udającą się do Zambii, wykonanie ozdobnych kartek, pozdrowień dla dzieci afrykańskich
 • Szkolenie dla opiekunów wolontariatu: „Poznaj, decyduj, działaj – jak angażować młodzież szkolną”

LISTOPAD

 • Praca wolontariacka, monitorowanie i wsparcie wolontariuszy
 • Kwesta Listopadowa ( Cmentarz Grębałów) na rzecz Hospicjum
 • Koleżeńska pomoc w nauce ( 4 razy w tygodniu)
 • Wykonywanie ozdób Bożonarodzeniowych i kartek świątecznych do Hospicjum św. Łazarza, Szpitala Onkologicznego
 • Udział w akcji charytatywnej – „Szkoło Pomóż i Ty” – Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych            i Niepełnosprawnych, zgłoszenie na konkurs: ”Laptop dla szkoły”
 • Udział w akcji „Góra Grosza”

          GRUDZIEŃ

 • Praca wolontariacka, monitorowanie i wsparcie wolontariuszy
 • Koleżeńska pomoc w nauce ( 4 razy w tygodniu)
 • Wykonanie zaproszeń do lokalnych przedszkoli na dzień otwarty: ”Wtorki z 80”
 • Udział w ogólnopolskiej akcji: ”Marzycielska poczta”
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia), prezentacja działań
 • Wykonanie zaproszeń do lokalnych przedszkoli na dzień otwarty: ”Wtorki z 80”
 • Wykonanie i dostarczenie kart z życzeniami świątecznymi i roznoszenie paczek dla osób samotnych i chorych (we współpracy z MOPS
 • Wypożyczanie książek z biblioteki i zanoszenie do osób starszych (we współpracy z MOPS)
 • Udział w konkursie: ”Stół Wigilijny”, ozdoby świąteczne dla Hospicjum

STYCZEŃ

 

 • Praca wolontariacka, monitorowanie i wsparcie wolontariuszy
 • Koleżeńska pomoc w nauce ( 4 razy w tygodniu)
 • Udział w akcji – „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
 • Wypożyczanie książek z biblioteki i zanoszenie do osób starszych (we współpracy z MOPS)
 • Spotkanie z wolontariuszką pracującą w szkole w Zambii
 • Wizyta w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, spotkanie koordynatorem młodziezowego wolontariatu

LUTY

 • Praca wolontariacka, monitorowanie i wsparcie wolontariuszy
 • Koleżeńska pomoc w nauce ( 4 razy w tygodniu)
 • Wypożyczanie książek z biblioteki i zanoszenie do osób starszych (we współpracy z MOPS)
 • Szkolenie – „Pierwsza pomoc”, Krakowska Grupa Ratownictwa Medycznego