Home » Dla uczniów » Wolontariat

Wolontariat

Barwy-wolontariatu-4

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

 

 

 

Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań działającym na rzecz innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.

Spotykamy się w czwartek ( I i III tydzień miesiąca) o godz.15:00. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy, niesienie pomocy. Razem możemy więcej. Szkolne Koło Wolontariatu działa w szkole, środowisku lokalnym, jak również uczestniczy w różnych akcjach humanitarnych i charytatywnych.

Opiekunowie: Maria Warchoł – koordynator, wychowawca świetlicy; Anna Michalec – wychowawca świetlicy; Grażyna Krzyżak – pedagog szkolny.

Cele i założenia: 

- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie;
– uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
– kształtowanie postaw prospołecznych;
– rozwijanie empatii i tolerancji;
– angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
– współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
– wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej;
– akcje charytatywne i humanitarne, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Cechy wolontariusza:

- optymizm i chęć do działania; – motywacja do niesienia pomocy potrzebującym; – umiejętność wygospodarowania wolnej chwili; – odwaga, empatia i otwartość; – odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość; – kultura osobista i współdziałanie; – tolerancja i akceptacja; – dążenie do samodoskonalenia się.

Sposoby ewaluacji:

- sprawozdanie z działania Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego;
– rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których obecni są Wolontariusze,
– zdjęcia z imprez;
– informacje na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez wolontariuszy działań;
– podziękowanie dla osób i instytucji; -
potwierdzenia wpłat na konta fundacji; -dzienniczki wolontariuszy.

 

wolont

Wolontariat SP 80 w roku szkolnym 2018/2019

Wolontariatto przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo, to jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu SP 80 organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek, akcji charytatywnych i humanitarnych.

Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy:
– działalność na rzecz środowiska szkolnego: ( pomoc koleżeńska w nauce, współpraca ze świetlicą,
udział w dniach otwartych szkoły),
–  zbiórka nakrętek dla Hospicjum im. św. Łazarza,
–  akcja charytatywna: „Szkoło pomóż i TY”,
–  Świąteczne kartki dla chorych,
–  Kiermasz Bożonarodzeniowy i wiele innych….

Współpraca z: – Małopolskim Centrum Wolontariatu – MOPS, Filia nr 4 (roznoszenie paczek świątecznych) – PCK Oddział Małopolski („Wielkanoc z PCK ”) – Zarządem Infrastruktury Sportowej (imprezy sportowe, biegowe) – Hospicjum im. św.Łazarza

Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu SP 80 stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.