Home » Konkursy » Konkursy pozaszkolne

Konkursy pozaszkolne

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ciiREGULAMIN
konkursu wiedzy
KULTURA LUDOWA KRAKOWIAKÓW I GÓRALI
dla uczniów klas od IV do VII szkoły podstawowej
z Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Organizator: Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów rodzimą tradycją, poznanie tradycyjnej kultury ludowej Krakowiaków i Górali Podhalańskich
 • pomoc nauczycielom w kształtowaniu postaw dzieci dotyczących poszanowania kultury własnego narodu

Zakres tematyczny:

Kultura materialna, duchowa i społeczna Krakowiaków i Górali Podhalańskich:
budownictwo, wnętrze, strój, zajęcia rolnicze i pozarolnicze, obrzędowość doroczna i zwyczaje rodzinne, sztuka ludowa i rzemiosło artystyczne, zwyczaje krakowskie.

Ustalenia organizacyjne:

 1. Podstawą przygotowania się do udziału w konkursie jest:

– udział w lekcjach prowadzonych przez organizatora
– zapoznanie się z lekturami oraz materiałami i opracowaniami przygotowanymi przez organizatora

 1. Przebieg konkursu:
  Uczniowie biorą udział w lekcjach prowadzonych przez pracownika Centrum Młodzieży, zapoznają się z literaturą i otrzymanymi materiałami, dodatkowo mogą zwiedzić ekspozycję stałą w Muzeum Etnograficznym
  Eliminacje szkolne przeprowadzane są na terenie szkoły. W wyniku tych eliminacji szkoły typują do eliminacji międzyszkolnych od jednej do czterech 3-osobowych drużyn, złożonych z uczniów z kl. IV-VI. Uczniowie klas VII nie mogą być członkiem drużyny, przystępują do testu indywidualnie. Z jednej szkoły może wziąć udział 7 uczniów z kl. VII.
  Eliminacje międzyszkolne będą pisemne. Uczniowie będą rozwiązywać indywidualnie test przygotowany przez organizatora. Do finału konkursu przejdzie 8 drużyn z najwyższą ilością punktów. Ilość punktów drużyny będzie sumą punktów zdobytych przez każdego z jej członków. 5 uczniów kl. VII z największą ilością punktów będzie finalistami zaproszonymi na finał po odbiór nagród
  Rozgrywki finałowe będą miały charakter imprezy publicznej

Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:

– atrakcyjne nagrody rzeczowe
– dyplomy uczestnictwa

 1. Terminarz konkursu:

Zainteresowane szkoły powinny niezwłocznie  przesłać informację o chęci przystąpienia do konkursu wraz z podaniem adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego nauczyciela:
przez Internet na adres: msurma@cmjordan.krakow.pl
lub telefonicznie : (012) 430 00 15 wew. 215

Od początku października br. będą prowadzone lekcje dla całych klas wg schematu:
Październik – budownictwo i  zdobnictwo wnętrza
Listopad – strój ludowy i instrumenty muzyczne
Grudzień – rok obrzędowy jesień – zima
Styczeń/Luty – wytwórczość i rzemiosło
Styczeń/Luty – rok obrzędowy wiosna-lato
Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji powtórzeniowych.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu rozgrywek oraz ostatecznej interpretacji regulaminu. Decyzje ogłoszone przez jury w trakcie rozgrywek konkursowych są ostateczne.

Szczegółowych informacji udziela mgr Małgorzata Surma, zespół ds. promocji, organizacji imprez i współpracy międzynarodowej e-mail:msurma@cmjordan.krakow.pl,

tel. 430 00 15, wew.215

 Literatura obowiązkowa:

 1. Przewodnik – wystawa Polska Kultura Ludowa, wyd. MEK
 2. Materiały i opracowania przygotowane przez organizatora
 3. T. Seweryn – Krakowskie tradycje, Kraków 1961 lub www.magiczny.krakow.pl,

w zakładce kultura /krakowskie tradycje (Emaus, Lajkonik, Ptasi Król, Pucheroki, Rękawka, Szopka krakowska, Wianki)

 Literatura dodatkowa:

 1. H. Błaszczyk–Żurowska – Kultura ludowa Podhala. Przewodnik po wystawie etnograficznej w Muzeum Tatrzańskim, Zakopane 2000
 2. M. Długosz – Wielkanoc w Krakowie, wyd. MEK, Kraków 2003
 3. B. Kożuch, El. Pobiegły – Stroje krakowskie, wyd. MEK, Kraków 2004
 4. A. Kozieł – Dzieje polskiej choinki, wyd. MEK, Kraków 2002
 5. A. Kozieł – Szopka krakowska, wyd. MEK, Kraków, 2002

(powyższe pozycje są dostępne w Czytelni Muzeum Etnograficznego, ul. Krakowska 46, czytelnia czynna: poniedziałek – piątek w godzinach od 10.00 do 12.00)

UWAGA!

 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.

Nauczyciele  odpowiedzialni  za przebieg konkursu na  terenie szkoły:
Izabella Tomczyk Gąstoł
Marta Machnik

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

UWAGA, KONKURS! ODBĄDŹ PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ I POZNAJ PATRONA SWOJEJ ULICY.

 W Krakowie jest prawie 3 tys. nazw ulic, alei, placów, skwerów, osiedli i obiektów inżynieryjnych. Nazwy mniej więcej 2/3 z nich honorują osoby lub ważne wydarzenia. Decyzję o nazwie podejmowane są przez Radę Miasta Krakowa i mają na celu upamiętnienie postaci
ze względu na ich zasługi dla Krakowa i Polski. Niestety, większość z nich jest dla nas zupełnie anonimowa.

Aby to zmienić Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102, Biblioteką Kraków oraz Kancelarią Rady Miasta Krakowa już po raz ósmy zaprasza dzieci i młodzież z terenu całego miasta do udziału
w konkursie plastycznym „Patroni krakowskich ulic”. Celem konkursu jest poznanie zaprezentowanie wybranych przez uczestników konkursu patronów ulic w formie plastycznej – rysunku lub lapbooka, czyli interaktywnej planszy tematycznej z zamieszczonymi informacjami, które są uporządkowane i przedstawiane wg pomysłu i inwencji autora. W tym roku młodzież będzie mogła także po raz pierwszy zaprezentować swoje prace w formie fotomontażu tradycyjnego (przy pomocy kleju i nożyczek) lub cyfrowej (w programie graficznym) obrazującym temat konkursu, wykonany w formacie A4 z fragmentów własnych zdjęć.

Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach wiekowych – klas 1-3, klas 4-6 i klas 7-8, a także uczniów w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat. Jego uczestnikami mogą być uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, szkół średnich, placówek oświatowych
lub instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa.

W prowadzeniu konkursu wspierać nas będą: Rada Dzielnicy II Grzegórzki, Rada Dzielnicy VIII Dębniki, Rada Dzielnicy XIV Czyżyny,Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Prądnickie oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana. Nad wydarzeniem swoje patronaty honorowe rozciągną jak w latach ubiegłych: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Jacek Purchla.

W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu udział wzięło już około 1300 uczestników. A tegoroczna, ósma edycja, będzie otwarta dla uczestników z całego miasta.

Konkurs trwa do 30 października 2020 r., zaś jego szczegóły i formularze zgłoszeniowe zostały zawarte w regulaminie, który jest dostępny na stronach internetowych organizatorów: www.dzielnica3.krakow.pl, www.mdkna102.krakow.pl, www.biblioteka. krakow.pl oraz www.rmk.krakow.pl.

plakat-konkurs

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *