Home » Rada Rodziców » Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów

W sprawie podpisania wniosku szkody, kontakt z przewodniczącym Rady Rodziców Panem Jarosławem Sysło klasa 5B

POLISA UBEZPIECZENIOWA

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW