ROK SZKOLNY 2019/2020

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

WRZESIEŃ:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza do SU i wybór Prezydium Rady SU.
 • Wybór Rady Wolontariatu.
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2019/2020.
 • Dyżury uczniów klas siódmych w szatni przed lekcjami – opieka nad uczniami klas pierwszych.
 • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.

PAŹDZIERNIK:

 • Wysyłanie życzeń do emerytowanych nauczycieli oraz zaprzyjaźnionych instytucji związanych
  z edukacją z okazji Święta Edukacji Narodowej.
 • Udział w „Spotkaniu Samorządów Uczniowskich”
 • Zorganizowanie spotkania uczniów z nauczycielami szkoły oraz nauczycielami emerytowanymi, udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień piżamy.

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji  dnia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Organizacja klasowych zabaw „andrzejkowych”.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Dzień misia pluszowego.

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- Szkolny orszak św. Mikołaja
 • Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach pod Pomnikiem Solidarności
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.
 • Pomoc w organizacji Dnia otwartego szkoły.

STYCZEŃ:

 • Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”-  Dzień bałwanka
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

LUTY:

 • Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8.
 • Organizacja muzycznej poczty „walentynkowej”
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- „I ty możesz zostać św. Walentym”

MARZEC:

 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- dzień Fiony i Shreka.
 • Filmowy maraton Shreka.
 • Pomoc w organizacji Dnia otwartego szkoły.

KWIECIEŃ:

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- „Rozkwitnij na wiosnę”.

MAJ:

 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

CZERWIEC:

 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła” – dzień skarpetki nie do pary
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2020/2021.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Koordynacja akcji zbierania puszek aluminiowych, zakrętek i zużytych baterii.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach współpracy z kołem wolontariuszy.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Akcja „Nie samą nauką żyje szkoła”- jako integracja środowiska uczniowskiego.
 • Organizacji „Wieczoru filmowego” na terenie szkoły.
 • Radio uczniowskie – przekazywanie bieżących informacji przez radiowęzeł.
 • Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.