Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji ELEMENTO – kliknij tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Zapraszamy do indywidualnego odwiedzenia placówki i spotkania z dyrekcją.

Oferta edukacyjna dla klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

 Międzyoddziałowa grupa teatralna Bajlandia

 • Warsztaty teatralno – muzyczne
 • Udział w szkolnych eliminacjach teatralnych
 • Występy dla zaprzyjaźnionych przedszkoli
 • Promowanie talentów w konkursach pozaszkolnych

 Międzyoddziałowa grupa Małych Odkrywców

 • Odkrywanie świata metodą eksperymentu, doświadczenia oraz obserwacji
 • Prezentowanie własnych eksperymentów i hodowli
 • Wycieczki z lupą i lornetką w  poszukiwaniu ciekawostek przyrodniczych

Międzyoddziałowa grupa języka hiszpańskiego „Ole”

 • Zajęcia z języka hiszpańskiego z elementami tańca
 • Odkrywanie kultury i zwyczajów krajów hiszpańskojęzycznych
 • Prezentacja zdobytych umiejętności podczas szkolnych uroczystości

 Szkoła zapewnia

 • życzliwą, przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • wysoki poziom nauczania
 • wszechstronny rozwój uczniów
 • profesjonalną i wszechstronną opiekę dydaktyczno – wychowawczą
 • opiekę pedagoga
 • atrakcyjne metody nauczania zgodne z najnowszymi założeniami pedagogiki
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • jednozmianowość
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne
 • bogato wyposażoną bibliotekę
 • atrakcyjny program świetlicy otwartej od 6.30 do 17.00
 • możliwość zabawy na nowym, dobrze wyposażonym placu zabaw
 • możliwość zajęć sportowych na nowych boiskach i czterotorowej bieżni
 • opiekę higienistki
 • smaczne domowe obiady

Dodatkowo oferujemy

 • ponad 300 godzin języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 • bogatą gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających oraz wspierających
 • płatne zajęcia: karate, robotyki , tańca i inne
 • działalność zuchową i harcerską
 • działalność w ramach samorządu i wolontariatu
 • udział w licznych akcjach charytatywnych
 • możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych             
 • wyjazdy na zielone szkoły
 • atrakcyjne wycieczki klasowe
 • dużą ilość wyjść pozalekcyjnych i imprez klasowych
 • zajęcia na basenie od klasy pierwszej
 • możliwość udziału w akcjach: „Zima w szkole” i „Lato w szkole” 

W szkole realizujemy programy autorskie, innowacje pedagogiczne oraz programy ogólnopolskie między innymi takie jak

 • Tu jest teatr , czarodziejski magii świat – innowacja w zakresie edukacji teatralnej
 • English is fun – innowacja w zakresie języka angielskiego dla klas I – VIII
 • Offstage Kids OK- innowacja pedagogiczna dla klas I-III
 • Little Britannica – innowacja z języka angielskiego dla klas I-III
 • Szachy dla każdego – innowacja programowo – metodyczna
 • Huta grafiki i filmu – innowacja pedagogiczna ukierunkowana na tworzenie i obróbkę grafiki i filmu
 • Zaprogramuj przyszłość – projekt edukacyjny w zakresie programowania
 • Kot w tarapatach – program profilaktyczno – wychowawczy
 • Stars Europe – europejski projekt promujący aktywność fizyczną
 • Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
 • Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyczny

Za swoją działalność szkoła uzyskała certyfikat: „Szkoła z klasą” oraz „Uczniowie z klasą”

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2021/2022 zostaną podane po ich opublikowaniu przez Urząd Miasta Krakowa

POMAGAMY ROZWIJAĆ SKRZYDŁA!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OSIEMDZIESIĄTKI