Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Szkoła naszym uczniom zapewnia:

 • życzliwą, przyjazną i bezpieczną atmosferę,
 • wysoki poziom nauczania,
 • wszechstronny rozwój uczniów,
 • profesjonalną i wszechstronną opiekę dydaktyczno – wychowawczą,
 • opiekę pedagoga,
 • atrakcyjne metody nauczania zgodne z najnowszymi założeniami pedagogiki,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • jednozmianowość,
 • bardzo dobre warunki lokalowe,
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne,
 • bogato wyposażoną bibliotekę,
 • atrakcyjny program świetlicy otwartej od 6.30 do 17.00,
 • dziennik elektroniczny,
 • opiekę stomatologa i higienistki,
 • smaczne domowe obiady.

Dodatkowo oferujemy:

 • bogatą gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
 • płatne zajęcia: ceramiki, robotyki, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego i inne,
 • działalność zuchową i harcerską,
 • działalność w ramach samorządu i wolontariatu,
 • możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych,
 • wyjazdy na zielone szkoły od klasy pierwszej,
 • atrakcyjne wycieczki klasowe,
 • dużą ilość wyjść pozalekcyjnych i imprez klasowych,
 • zajęcia na basenie od klasy pierwszej,
 • możliwość udziału w akcjach: „Zima w szkole” i „Lato w szkole”.

Zasady obowiązujące podczas rekrutacji do klasy I w Szkole Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego    

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2019/2020 określa https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/ /w_sprawie_ustalenia_terminow_przeprowadzania_postepowania_rekrutacyjnego_i_postepowania_uzupelniajacego,_w_tym_terminow_skladania_dokumentow_na_rok_szkolny_2019.htmla

Zapisów dzieci dokonuje się pod adresem internetowym:  ELEMENTO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ