Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczęły się 1 marca 2024 r.  Zapisu można dokonać:

 • Drogą elektroniczną składając podpisy kwalifikowane przez obojga rodziców link do zapisu https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/elemento-public/
 • Drogą elektroniczną bez składania podpisów kwalifikowanych – wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisany ręcznie przez obojga rodziców dostarczyć do sekretariatu szkoły link do wypełnienia wniosku https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/elemento-public/
 • Wypełniając wniosek ręcznie i podpisany przez obojga rodziców dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wnioski można odebrać w szkole lub pobrać na stronie internetowej szkoły wniosek.

_____________________________________________________________________________

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, do odwiedzenia placówki oraz zakładki „Strefa przedszkolaka”.

Oferta edukacyjna dla klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025:

„CYFERKI POD LUPĄ” MIĘDZYODDZIAŁOWA GRUPA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych
 • rozwijanie ciekawości
 • eksperymentowanie
 • wykonywanie doświadczeń
 • udział w konkursach
 • rozwijanie talentów

„MALI ARTYŚCI” – MIĘDZYODDZIAŁOWA GRUPA MUZYCZNO – TEATRALNA

 • rozwijanie uzdolnień wokalnych i aktorskich
 • rozwijanie kreatywności i ekspresji twórczej
 • wzbogacanie wiedzy kulturowej
 • wyrażanie emocji i wspieranie rozwoju poznawczego
 • występy na szkolnej scenie
 • udział w konkursach
 • rozwijanie talentów

Szkoła zapewnia

 • życzliwą, przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • wysoki poziom nauczania
 • wszechstronny rozwój uczniów
 • profesjonalną i wszechstronną opiekę dydaktyczno – wychowawczą
 • opiekę pedagoga oraz psychologa szkolnego
 • atrakcyjne metody nauczania zgodne z najnowszymi założeniami pedagogiki
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • jednozmianowość
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice i ekrany multimedialne
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię szkolną
 • opiekę uczniów w świetlicy od 6:30 do 17:00
 • możliwość zabawy na nowym, dobrze wyposażonym placu zabaw
 • możliwość korzystania z sali fitness
 • możliwość zajęć sportowych na nowych boiskach i czterotorowej bieżni
 • opiekę higienistki
 • smaczne domowe obiady

Dodatkowo oferujemy

 • zwiększoną ilość godzin języka angielskiego w klasach I – VIII
 • zwiększoną ilość godzin matematyki w klasach IV – VIII
 • bogatą gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających oraz wspierających
 • wyjazdy na zielone szkoły
 • atrakcyjne wycieczki klasowe
 • dużą ilość wyjść pozalekcyjnych i imprez klasowych
 • płatne zajęcia na terenie szkoły: karate, robotyka, tańce, akrobatyka
 • zajęcia na basenie, lodowisku
 • możliwość udziału w akcjach: „Zima w szkole” i „Lato w szkole”
 • realizację innowacji pedagogicznych opracowanych przez nauczycieli SP80 w zakresie matematyki, informatyki, języków obcych, biologii, edukacji muzycznej, edukacji ekologiczne
 • działalność zuchową i harcerską
 • działalność w ramach samorządu szkolnego i wolontariatu
 • udział w licznych akcjach charytatywnych
 • możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych

W szkole realizujemy programy autorskie, innowacje pedagogiczne oraz programy ogólnopolskie między innymi takie jak

 • Little Britannica – innowacja z języka angielskiego dla klas I-III
 • Szachy dla każdego – innowacja programowo – metodyczna dla klas I – III
 • Tu jest teatr , czarodziejski magii świat – innowacja w zakresie edukacji teatralnej
 • Mała Muzoteka – muzyka, ruch, słowo – innowacja w zakresie edukacji muzycznej dla klas I-III
 • Z ekologią i zdrowiem na TY – innowacja w zakresie edukacji ekologicznej dla klas I-III
 • Rozwijanie sprawności rachunkowej uczniów z wykorzystaniem TIK – innowacja w zakresie edukacji matematycznej dla klas IV – VIII
 • Practice makes perfect. La practica hace al. maestro – trening czyni mistrza – innowacja w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego dla klas IV- VIII
 • Filharmonia z klasą – innowacja w zakresie edukacji muzycznej dla klas IV-VIII
 • Huta grafiki i filmu – innowacja ukierunkowana na tworzenie i obróbkę grafiki i filmu
 • ZUMBA dla dzieci – innowacja w zakresie edukacji przez taniec
 • FUTURE4ME – krakowski program nauki języka angielskiego
 • STARS – rowerem do szkoły
 • „Kot w Tarapatach” – program profilaktyczny
 • „Trzymaj formę”  – edukacja w zakresie kształcenia prozdrowotnych nawyków
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program profilaktyki palenia tytoniu
 • „Nie pal przy mnie, proszę”  – program edukacji antynikotynowej
 • „Krakowscy uczniowie ratują życie” – kurs pierwszej pomocy
 • „Młody Kraków” – program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta
 • „Uczeń – Obywatel” – zapoznanie z historią, strukturą i funkcjonowaniem samorządu krakowskiego
 • „Znamię? Znam je” – program edukacyjny z zakresu profilaktyki czerniaka
 • „Tańczę w Krakowie” – nauka oraz doskonalenie umiejętności tańca
 • Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach – MOS
 • „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – bezpieczeństwo na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie
 • „ABC Empatii, ABC Ekonomii” – likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami

Za swoją działalność szkoła uzyskała certyfikat: „Szkoła z klasą” oraz „Uczniowie z klasą”.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

POMAGAMY ROZWIJAĆ SKRZYDŁA!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OSIEMDZIESIĄTKI!