Home » Linki

Linki

Kuratorium Oświaty w Krakowie     www.kuratorium.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie    www.oke.krakow.pl

Portal Edukacyjny Miasta Krakowa       www.portaledukacyjny.krakow.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej    www.men.gov.pl

Centralna  Komisja Egzaminacyjna     www.cke.edu.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4    www.poradnia4.krakow.pl

PORTAL SZKOLNY  NASZE SZKOŁY  zapraszamy do wyszukania naszej szkoły