Home » komunikaty » Komunikat dla rodziców

Komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo!
W dniach 22, 23, 29, 30 grudnia oraz 2 i 5 stycznia w godz. od 8.00 do 17.00 szkoła organizuje zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Osoby zainteresowane tą formą opieki proszone są o zgłoszenie pisemne uczestnictwa swoich dzieci do wychowawców klas do dnia 17 grudnia 2014
W tych dniach nie funkcjonuje stołówka i sklepik szkolny.