Home » wydarzenia » Czas podsumowań w klasach I – III

Czas podsumowań w klasach I – III

18  czerwca 2019 roku uczniowie klas I – III  spotkali się na apelu podsumowującym roczną pracę tej części społeczności szkolnej.

Uczniowie klas I – III wzięli udział w 12 konkursach szkolnych zorganizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu kształcenia zintegrowanego. Nagrodzono w nich 66  uczniów.   Nauczyciele klas I-III przygotowali swoich uczniów do udziału w 25 konkursach pozaszkolnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, gminnym i międzyszkolnym. W konkursach tych nagrodzono 43 uczniów. Łącznie w konkursach szkolnych i pozaszkolnych wzięło udział 209  uczniów.

W spotkaniu uczestniczyła p. dyr. Tatiana Muszyńska  – Kwiecień oraz p. Beata Halek  przedstawicielka Rady Rodziców. Wręczyły one uczniom, którzy otrzymali w tym roku szkolnym tytuł WZOROWEGO UCZNIA , karnet na dowolny film w  Multikinie.