Home » wydarzenia » Szkoła 80 pamięta

Szkoła 80 pamięta

W ostatnich dniach października uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami włączyli się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem akcji było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzili cmentarz w Mogile, gdzie porządkowali mogiłę żołnierzy z armii austriacko – węgierskiej i armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej, zapalili znicze, oddali hołd poległym. W czasie wspomnień o tych którzy już odeszli, nie mogło nas zabraknąć także przy obelisku upamiętniającym patrona naszej szkoły Wojciecha Bogusławskiego. W ramach akcji uczniowie klas najstarszych oglądnęli film pt. „ Dywizjon 303” oraz wzięli udział w wycieczce patriotycznej do Fabryki Schindlera.