Home » wydarzenia » Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

3 marca 2020 r. uczniowie klas 4 – 7 brali aktywny udział w żywej lekcji historii  pt.”Starożytny Rzym”. Uczniowie mierzyli stroje i z zaciekawieniem słuchali opowieści prowadzącego o tamtych czasach.